Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Ή κοιτάξτε τις 50 τελευταίες λέξεις που προστέθηκαν για εκφώνηση. Ίσως μπορείτε να βοηθήσετε με κάποιες από αυτές.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για Morning chilliness. [collocations] Morning chilliness. [collocations] [en]
 • Καταγράψτε την προφορά για pappalediga pappalediga [sv]
 • Καταγράψτε την προφορά για فعل / فعّل فعل / فعّل [ar]
 • Καταγράψτε την προφορά για pirapire pirapire [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για marandu marandu [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για ry'ái ry'ái [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για gueraha gueraha [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για ñemu ñemu [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για ñandéve ñandéve [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για oikóva oikóva [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για opa opa [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για katupyry katupyry [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για katuete katuete [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για py'aguapy py'aguapy [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για rembiapo rembiapo [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για hembiapo hembiapo [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για pópe pópe [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για angana angana [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για 何があったんですか 何があったんですか [ja]
 • Καταγράψτε την προφορά για anga anga [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για rojapíta rojapíta [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για ojapi ojapi [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για japi japi [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για gua'u gua'u [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για ahendu ahendu [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για pyharevete pyharevete [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για hag̃ua hag̃ua [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για rendy rendy [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για rombuepotíta rombuepotíta [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για roikutúta roikutúta [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για kutu kutu [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για pire pire [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για kéra kéra [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για chovi chovi [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για jahe'o jahe'o [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για rovy rovy [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για tekojoja tekojoja [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για sopa sopa [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για hymba hymba [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για rymba rymba [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για Stevie Wonder Stevie Wonder [de]
 • Καταγράψτε την προφορά για tembi'u tembi'u [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για Soro Soro [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για osapukái osapukái [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για sapukái sapukái [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για paraguaygua paraguaygua [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για opyno opyno [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για Héra Héra [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για osyry osyry [gn]
 • Καταγράψτε την προφορά για kojói kojói [gn]

Phrases