Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Ή κοιτάξτε τις 50 τελευταίες λέξεις που προστέθηκαν για εκφώνηση. Ίσως μπορείτε να βοηθήσετε με κάποιες από αυτές.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για 通りたい 通りたい [ja]
 • Καταγράψτε την προφορά για forskningen forskningen [da]
 • Καταγράψτε την προφορά για teknologien teknologien [da]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mikko Franck Mikko Franck [fi]
 • Καταγράψτε την προφορά για masco masco [es]
 • Καταγράψτε την προφορά για 十一人の侍 十一人の侍 [ja]
 • Καταγράψτε την προφορά για almond financier almond financier [en]
 • Καταγράψτε την προφορά για izn izn [tly]
 • Καταγράψτε την προφορά για IQ IQ [tly]
 • Καταγράψτε την προφορά για φρεατίου φρεατίου [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φρεατίοις φρεατίοις [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φρεατίων φρεατίων [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φρεατίῳ φρεατίῳ [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φρεάτια φρεάτια [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτά φερτά [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερταί φερταί [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτῆς φερτῆς [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερταῖς φερταῖς [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτῇ φερτῇ [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτάς φερτάς [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτήν φερτήν [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτή φερτή [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτῶν φερτῶν [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτοί φερτοί [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτῷ φερτῷ [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτόν φερτόν [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτούς φερτούς [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτοῦ φερτοῦ [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτέ φερτέ [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για φερτοῖς φερτοῖς [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για θεομηνιῶν θεομηνιῶν [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για θεομηνίαις θεομηνίαις [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για θεομηνίας θεομηνίας [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για θεομηνίαν θεομηνίαν [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για θεομηνίᾳ θεομηνίᾳ [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για θεομηνίαι θεομηνίαι [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπανῶν δαπανῶν [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπάναις δαπάναις [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπάναι δαπάναι [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπάνης δαπάνης [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπάνην δαπάνην [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπάνῃ δαπάνῃ [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπάνας δαπάνας [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για sun-baked sun-baked [en]
 • Καταγράψτε την προφορά για δάπτον δάπτον [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δάπτουσιν δάπτουσιν [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπτομένων δαπτομένων [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για ἔδαψεν ἔδαψεν [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δαπτόμενος δαπτόμενος [grc]
 • Καταγράψτε την προφορά για δάπτων δάπτων [grc]

Phrases