Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Viktor Lowenfeld Viktor Lowenfeld
 • Καταγράψτε την προφορά για Wean (Wien) Wean (Wien) [Austriazismus]
 • Καταγράψτε την προφορά για Schaff Schaff [job]
 • Καταγράψτε την προφορά για Zuwaage Zuwaage
 • Καταγράψτε την προφορά για hussen hussen
 • Καταγράψτε την προφορά για Tandler Tandler [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για picken picken [verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για Sterz Sterz [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Bayreith Bayreith
 • Καταγράψτε την προφορά για miachteln miachteln [stinken, Dialekt, Österreich]
 • Καταγράψτε την προφορά για 1300 1300 [dates, century, Calendar]
 • Καταγράψτε την προφορά για Fuchs Fuchs [person, mathematician]
 • Καταγράψτε την προφορά για JavaScript JavaScript [programming, software]
 • Καταγράψτε την προφορά για Apoig Apoig [bavaria]
 • Καταγράψτε την προφορά για Kärwa-Ziech Kärwa-Ziech [holydays]
 • Καταγράψτε την προφορά για oin oin [pie]
 • Καταγράψτε την προφορά για dia dia [noun, imperativo, photographie]
 • Καταγράψτε την προφορά για Josef Gung'l Josef Gung'l [Hungarian composer]
 • Καταγράψτε την προφορά για Marie de Bninska Marie de Bninska
 • Καταγράψτε την προφορά για Boajan Boajan
 • Καταγράψτε την προφορά για Sleeghe Sleeghe
 • Καταγράψτε την προφορά για Sleghe Sleghe
 • Καταγράψτε την προφορά για Slege Slege
 • Καταγράψτε την προφορά για alleried alleried