Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για sacsejat sacsejat
 • Καταγράψτε την προφορά για llaços llaços
 • Καταγράψτε την προφορά για Hagen Hagen [verb, español]
 • Καταγράψτε την προφορά για hàgeu hàgeu
 • Καταγράψτε την προφορά για hàgem hàgem
 • Καταγράψτε την προφορά για haja haja [Stockholm, slang, főnév, nyelv, language]
 • Καταγράψτε την προφορά για inexplotat inexplotat
 • Καταγράψτε την προφορά για incurabilitat incurabilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inculpablement inculpablement
 • Καταγράψτε την προφορά για incultament incultament
 • Καταγράψτε την προφορά για incrustable incrustable
 • Καταγράψτε την προφορά για inculcable inculcable
 • Καταγράψτε την προφορά για inculpabilitat inculpabilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για increpatori increpatori
 • Καταγράψτε την προφορά για incriminable incriminable
 • Καταγράψτε την προφορά για incrassant incrassant
 • Καταγράψτε την προφορά για incredibilitat incredibilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για incredulitat incredulitat
 • Καταγράψτε την προφορά για incorrupte incorrupte
 • Καταγράψτε την προφορά για incorrelat incorrelat
 • Καταγράψτε την προφορά για incopsable incopsable
 • Καταγράψτε την προφορά για incorpori incorpori
 • Καταγράψτε την προφορά για inconvencible inconvencible
 • Καταγράψτε την προφορά για incontrolat incontrolat
 • Καταγράψτε την προφορά για incontaminable incontaminable
 • Καταγράψτε την προφορά για inconstantment inconstantment
 • Καταγράψτε την προφορά για inconsumible inconsumible
 • Καταγράψτε την προφορά για inconquistable inconquistable
 • Καταγράψτε την προφορά για inconscientment inconscientment
 • Καταγράψτε την προφορά για inconnex inconnex
 • Καταγράψτε την προφορά για inconquerible inconquerible
 • Καταγράψτε την προφορά για incongruentment incongruentment
 • Καταγράψτε την προφορά για inconjugable inconjugable
 • Καταγράψτε την προφορά για inconnectable inconnectable
 • Καταγράψτε την προφορά για inconfutable inconfutable
 • Καταγράψτε την προφορά για incongelable incongelable
 • Καταγράψτε την προφορά για inconformisme inconformisme
 • Καταγράψτε την προφορά για inconfusible inconfusible
 • Καταγράψτε την προφορά για inconegut inconegut
 • Καταγράψτε την προφορά για inconfessable inconfessable
 • Καταγράψτε την προφορά για inconcussament inconcussament
 • Καταγράψτε την προφορά για incondensable incondensable
 • Καταγράψτε την προφορά για incondicionat incondicionat
 • Καταγράψτε την προφορά για inconciliablement inconciliablement
 • Καταγράψτε την προφορά για inconclusiu inconclusiu
 • Καταγράψτε την προφορά για incomunicabilitat incomunicabilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inconcebibilitat inconcebibilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για inconcebiblement inconcebiblement
 • Καταγράψτε την προφορά για incompressibilitat incompressibilitat
 • Καταγράψτε την προφορά για incomprimible incomprimible

Phrases