Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για ц1ен ц1ен [красный]
 • Καταγράψτε την προφορά για к1еда к1еда [Мягкий]
 • Καταγράψτε την προφορά για д1аели д1аели [отдала]
 • Καταγράψτε την προφορά για ели ели [( Быков Сотников), закончила]
 • Καταγράψτε την προφορά για эзар эзар [тысяча]
 • Καταγράψτε την προφορά για хатта хатта [спросить, спроси]
 • Καταγράψτε την προφορά για Хаъал Хаъал [столько, чтобы знать]
 • Καταγράψτε την προφορά για х1инцца х1инцца [сейчас]
 • Καταγράψτε την προφορά για д1аахка д1аахка [копать]
 • Καταγράψτε την προφορά για д1аала д1аала [скажи]
 • Καταγράψτε την προφορά για даъалц даъалц
 • Καταγράψτε την προφορά για очакъ очакъ
 • Καταγράψτε την προφορά για wseyz wseyz [1477133494qw]
 • Καταγράψτε την προφορά για ял ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για Na Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • Καταγράψτε την προφορά για ант ант
 • Καταγράψτε την προφορά για Шарам Шарам
 • Καταγράψτε την προφορά για Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • Καταγράψτε την προφορά για остдалар остдалар
 • Καταγράψτε την προφορά για сагалмат сагалмат
 • Καταγράψτε την προφορά για сарап сарап
 • Καταγράψτε την προφορά για селасат селасат
 • Καταγράψτε την προφορά για сенаш долу сенаш долу
 • Καταγράψτε την προφορά για сендарг сендарг
 • Καταγράψτε την προφορά για стимурха стимурха
 • Καταγράψτε την προφορά για дейоьхь дейоьхь
 • Καταγράψτε την προφορά για сурсат сурсат
 • Καταγράψτε την προφορά για таьлланг таьлланг
 • Καταγράψτε την προφορά για талор талор
 • Καταγράψτε την προφορά για талор дан талор дан
 • Καταγράψτε την προφορά για тардан тардан
 • Καταγράψτε την προφορά για тарса тарса
 • Καταγράψτε την προφορά για тахханалц тахханалц
 • Καταγράψτε την προφορά για текх текх
 • Καταγράψτε την προφορά για текхамдин текхамдин
 • Καταγράψτε την προφορά για дийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • Καταγράψτε την προφορά για терхи терхи
 • Καταγράψτε την προφορά για тешан тешан
 • Καταγράψτε την προφορά για тида тида
 • Καταγράψτε την προφορά για тидамза тидамза
 • Καταγράψτε την προφορά για дийнаташ тила дийнаташ тила
 • Καταγράψτε την προφορά για тиладала тиладала
 • Καταγράψτε την προφορά για ткъайоьналгIа ткъайоьналгIа
 • Καταγράψτε την προφορά για тобалкх тобалкх
 • Καταγράψτε την προφορά για товбуц товбуц
 • Καταγράψτε την προφορά για товрат товрат
 • Καταγράψτε την προφορά για тoгІе тoгІе
 • Καταγράψτε την προφορά για тодала тодала
 • Καταγράψτε την προφορά για тодалар тодалар
 • Καταγράψτε την προφορά για токх токх