Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για Chuukese Chuukese
 • Καταγράψτε την προφορά για Fino' Chamoru Fino' Chamoru [language]
 • Καταγράψτε την προφορά για Anthony Sablan Apuron Anthony Sablan Apuron
 • Καταγράψτε την προφορά για 杨越 杨越
 • Καταγράψτε την προφορά για ahos ahos [garlic]
 • Καταγράψτε την προφορά για siboyas siboyas [onion]
 • Καταγράψτε την προφορά για apiu apiu [celery]
 • Καταγράψτε την προφορά για mansana mansana [apple]
 • Καταγράψτε την προφορά για estoria estoria [story]
 • Καταγράψτε την προφορά για istoria istoria [story]
 • Καταγράψτε την προφορά για chien shiung wu chien shiung wu
 • Καταγράψτε την προφορά για yee yee [chinoise]
 • Καταγράψτε την προφορά για oru oru [chemical element, places]
 • Καταγράψτε την προφορά για plomo plomo [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για sin sin [troncamento di sino]
 • Καταγράψτε την προφορά για asugi asugi [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για asgâ asgâ [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για aluminom aluminom [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για plåta plåta [chemical element, verb, take a photo]
 • Καταγράψτε την προφορά για musika musika [music]
 • Καταγράψτε την προφορά για agrikuttura agrikuttura
 • Καταγράψτε την προφορά για odontochelys semitestacea odontochelys semitestacea
 • Καταγράψτε την προφορά για Taijitu Taijitu [yin yang]
 • Καταγράψτε την προφορά για aomenta aomenta
 • Καταγράψτε την προφορά για aksion aksion
 • Καταγράψτε την προφορά για tradision tradision
 • Καταγράψτε την προφορά για danderu danderu
 • Καταγράψτε την προφορά για atkitektu atkitektu
 • Καταγράψτε την προφορά για eskuttot eskuttot
 • Καταγράψτε την προφορά για pintot pintot
 • Καταγράψτε την προφορά για imbentadot imbentadot
 • Καταγράψτε την προφορά για enhinieru enhinieru
 • Καταγράψτε την προφορά για matematiku matematiku
 • Καταγράψτε την προφορά για sientista sientista
 • Καταγράψτε την προφορά για fantenani'an fantenani'an
 • Καταγράψτε την προφορά για akademiku akademiku
 • Καταγράψτε την προφορά για Italia Italia [Italy, Italia, Italija, geography, noun, country, name, nomi di persona, sei sposato, Countries of the World, bh]
 • Καταγράψτε την προφορά για kuårenta kuårenta
 • Καταγράψτε την προφορά για sinkuenta sinkuenta
 • Καταγράψτε την προφορά για sisenta sisenta
 • Καταγράψτε την προφορά για sitenta sitenta
 • Καταγράψτε την προφορά για nubenta nubenta
 • Καταγράψτε την προφορά για Estados Unidos Estados Unidos [USA, EEUU, countries, common American abbreviations, Countries of the World]
 • Καταγράψτε την προφορά για pan pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, see <jakoby>, see <pomysł>, see <możecie>, see <młodzian>]
 • Καταγράψτε την προφορά για pasaje pasaje
 • Καταγράψτε την προφορά για dies dies [espalda, harry potter]
 • Καταγράψτε την προφορά για peso peso [money, sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για tihu tihu
 • Καταγράψτε την προφορά για Tiha Tiha [Cities - Ukraine]
 • Καταγράψτε την προφορά για entre entre [gramática, Preposicións, French to English - between, prepositions in French, learning French, preposicions, prepositions]

Phrases