Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για 複合型 複合型
 • Καταγράψτε την προφορά για 谋生 谋生
 • Καταγράψτε την προφορά για Wengang Wengang
 • Καταγράψτε την προφορά για 鉻 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鈷 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鎵 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鍺 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 釔 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鈮 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鉬 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 锝 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 釕 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 銠 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鈀 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鎘 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 銦 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 錫 [元素表, chemistry, science, chemical element, Sn, metal]
 • Καταγράψτε την προφορά για 銻 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 銫 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鋇 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鑭 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鈰 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 镨 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 釹 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 钷 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 釤 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 銪 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 钆 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 铽 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鏑 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, かぶら]
 • Καταγράψτε την προφορά για 钬 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鉺 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 铥 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鐿 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 镥 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鉿 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鉭 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鎢 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 錸 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鋨 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 銥 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鉑 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 汞 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鉈 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鉍 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 釙 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鈁 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鐳 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 錒 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • Καταγράψτε την προφορά για 釷 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]