Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Tania niche Tania niche
 • Καταγράψτε την προφορά για Pisim Pisim
 • Καταγράψτε την προφορά για ᔅᑌᕚᓐ ᔅᑌᕚᓐ
 • Καταγράψτε την προφορά για ᔅᑌᕝᐋᓐ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • Καταγράψτε την προφορά για wîcihowin wîcihowin
 • Καταγράψτε την προφορά για askí askí
 • Καταγράψτε την προφορά για aski aski
 • Καταγράψτε την προφορά για ankwacas ankwacas
 • Καταγράψτε την προφορά για misewa misewa
 • Καταγράψτε την προφορά για ochek ochek
 • Καταγράψτε την προφορά για kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • Καταγράψτε την προφορά για ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • Καταγράψτε την προφορά για ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • Καταγράψτε την προφορά για Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • Καταγράψτε την προφορά για nokom nokom
 • Καταγράψτε την προφορά για kokom kokom
 • Καταγράψτε την προφορά για ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • Καταγράψτε την προφορά για tatawaw tatawaw
 • Καταγράψτε την προφορά για pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Καταγράψτε την προφορά για Mosakahiken Mosakahiken
 • Καταγράψτε την προφορά για tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Καταγράψτε την προφορά για piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Καταγράψτε την προφορά για pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Καταγράψτε την προφορά για pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Καταγράψτε την προφορά για e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Καταγράψτε την προφορά για e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Καταγράψτε την προφορά για e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Καταγράψτε την προφορά για soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Καταγράψτε την προφορά για micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Καταγράψτε την προφορά για sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Καταγράψτε την προφορά για e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Καταγράψτε την προφορά για ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Καταγράψτε την προφορά για ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Καταγράψτε την προφορά για papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Καταγράψτε την προφορά για mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Καταγράψτε την προφορά για atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Καταγράψτε την προφορά για misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Καταγράψτε την προφορά για misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Καταγράψτε την προφορά για kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Καταγράψτε την προφορά για misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Καταγράψτε την προφορά για misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Καταγράψτε την προφορά για kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Καταγράψτε την προφορά για akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Καταγράψτε την προφορά για e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Καταγράψτε την προφορά για tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Καταγράψτε την προφορά για tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Καταγράψτε την προφορά για misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Καταγράψτε την προφορά για pihtokwahew pihtokwahew