Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για wapiti wapiti [animals, elk, animal (plural)]
 • Καταγράψτε την προφορά για Dene Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • Καταγράψτε την προφορά για kisiskâciwanisîpiy kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • Καταγράψτε την προφορά για mawimostawew mawimostawew
 • Καταγράψτε την προφορά για atâhk atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • Καταγράψτε την προφορά για Nisichawayasihk Nisichawayasihk
 • Καταγράψτε την προφορά για Kūkŭm Kūkŭm [grandma]
 • Καταγράψτε την προφορά για Waapiti Waapiti
 • Καταγράψτε την προφορά για âhâsiw âhâsiw
 • Καταγράψτε την προφορά για Mahikhan Mahikhan
 • Καταγράψτε την προφορά για cîpayoskana cîpayoskana
 • Καταγράψτε την προφορά για Nikon Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • Καταγράψτε την προφορά για Attawapiskat Attawapiskat
 • Καταγράψτε την προφορά για Naberkistagon Naberkistagon
 • Καταγράψτε την προφορά για têniki têniki
 • Καταγράψτε την προφορά για kinanaskomitin kinanaskomitin
 • Καταγράψτε την προφορά για âpihtawikosisân âpihtawikosisân
 • Καταγράψτε την προφορά για ayamihcikew ayamihcikew
 • Καταγράψτε την προφορά για Ashenee Ashenee
 • Καταγράψτε την προφορά για ninâpêm ninâpêm [my husband, my man, people]
 • Καταγράψτε την προφορά για nicâhkos nicâhkos
 • Καταγράψτε την προφορά για mwâc kêkwân mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • Καταγράψτε την προφορά για iiyiyuuayimuwin iiyiyuuayimuwin
 • Καταγράψτε την προφορά για Wemindji Wemindji
 • Καταγράψτε την προφορά για ouchimaw ouchimaw
 • Καταγράψτε την προφορά για iyiyuuschii iyiyuuschii
 • Καταγράψτε την προφορά για ischii ischii
 • Καταγράψτε την προφορά για iyiyuu iyiyuu