Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Georg Lurich Georg Lurich
 • Καταγράψτε την προφορά για Dionysos Dionysos
 • Καταγράψτε την προφορά για Deniss Deniss
 • Καταγράψτε την προφορά για hool hool
 • Καταγράψτε την προφορά για kert kert
 • Καταγράψτε την προφορά για gert gert
 • Καταγράψτε την προφορά για Jüve Jüve
 • Καταγράψτε την προφορά για Tiidrik Tiidrik
 • Καταγράψτε την προφορά για Thiele Thiele
 • Καταγράψτε την προφορά για Hansson Hansson
 • Καταγράψτε την προφορά για Hansen Hansen
 • Καταγράψτε την προφορά για Rosenthal Rosenthal
 • Καταγράψτε την προφορά για Frey Frey
 • Καταγράψτε την προφορά για Aunapu Aunapu
 • Καταγράψτε την προφορά για Ahrens Ahrens
 • Καταγράψτε την προφορά για Lisa Lisa
 • Καταγράψτε την προφορά για Bartosik Bartosik
 • Καταγράψτε την προφορά για Richard Kevin Rabeler Richard Kevin Rabeler
 • Καταγράψτε την προφορά για valuutakorv valuutakorv
 • Καταγράψτε την προφορά για Rapiir Rapiir
 • Καταγράψτε την προφορά για väärtustatus väärtustatus
 • Καταγράψτε την προφορά για Intellekt Intellekt
 • Καταγράψτε την προφορά για Russalu Russalu
 • Καταγράψτε την προφορά για tõrjutus tõrjutus
 • Καταγράψτε την προφορά για enese enese
 • Καταγράψτε την προφορά για naiste naiste
 • Καταγράψτε την προφορά για naistel naistel
 • Καταγράψτε την προφορά για võimu võimu
 • Καταγράψτε την προφορά για uurimine uurimine
 • Καταγράψτε την προφορά για uurimisele uurimisele
 • Καταγράψτε την προφορά για maskuliinsuste maskuliinsuste
 • Καταγράψτε την προφορά για pühendanud pühendanud
 • Καταγράψτε την προφορά για kohtus kohtus
 • Καταγράψτε την προφορά για konverentsil konverentsil
 • Καταγράψτε την προφορά για meesteteemaline meesteteemaline
 • Καταγράψτε την προφορά για meesteteemalisel meesteteemalisel
 • Καταγράψτε την προφορά για toimunud toimunud
 • Καταγράψτε την προφορά για maikuu maikuu
 • Καταγράψτε την προφορά για maikuus maikuus
 • Καταγράψτε την προφορά για Stockholm Stockholm
 • Καταγράψτε την προφορά για ühemõtteline ühemõtteline
 • Καταγράψτε την προφορά για sugugi sugugi
 • Καταγράψτε την προφορά για maskuliinsus maskuliinsus
 • Καταγράψτε την προφορά για ette võtma ette võtma
 • Καταγράψτε την προφορά για ette võtta ette võtta
 • Καταγράψτε την προφορά για kiinduma kiinduma
 • Καταγράψτε την προφορά για kiindunud kiindunud
 • Καταγράψτε την προφορά για niipalju niipalju
 • Καταγράψτε την προφορά για sellesse sellesse
 • Καταγράψτε την προφορά για teha teha