Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

  • Καταγράψτε την προφορά για tekstinjälkeinen tekstinjälkeinen
  • Καταγράψτε την προφορά για tekstinjälkeisestä tekstinjälkeisestä
  • Καταγράψτε την προφορά για Alex Alex [female/male, names]

Phrases

  • Καταγράψτε την προφορά για tekstinjälkeinen aikatekstinjälkeinen aika [Other]
  • Καταγράψτε την προφορά για jo kauanjo kauan [Other]