Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για leukemia leukemia [noun, pathology, medical condition]
 • Καταγράψτε την προφορά για FlyNano FlyNano [ultralight, flying boat]
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaisin epätavanomaisin
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaisissa epätavanomaisissa
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaisia epätavanomaisia
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaisten epätavanomaisten
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaiset epätavanomaiset
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaiseksi epätavanomaiseksi
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaisena epätavanomaisena
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaisella epätavanomaisella
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaisessa epätavanomaisessa
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomaisen epätavanomaisen
 • Καταγράψτε την προφορά για epätavanomainen epätavanomainen
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisine epätoivoisine
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisitta epätoivoisitta
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisin epätoivoisin
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisiksi epätoivoisiksi
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisina epätoivoisina
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisille epätoivoisille
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisilta epätoivoisilta
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisilla epätoivoisilla
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisiin epätoivoisiin
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisista epätoivoisista
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisissa epätoivoisissa
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisia epätoivoisia
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisten epätoivoisten
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoiset epätoivoiset
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisetta epätoivoisetta
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoiseksi epätoivoiseksi
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisena epätoivoisena
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoiselle epätoivoiselle
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoiselta epätoivoiselta
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisella epätoivoisella
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoiseen epätoivoiseen
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisesta epätoivoisesta
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisessa epätoivoisessa
 • Καταγράψτε την προφορά για epätoivoisen epätoivoisen
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisine psykometrisine
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisinä psykometrisinä
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisille psykometrisille
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisillä psykometrisillä
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisistä psykometrisistä
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisissä psykometrisissä
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisiä psykometrisiä
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometristen psykometristen
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometriset psykometriset
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometriseksi psykometriseksi
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisenä psykometrisenä
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometriselle psykometriselle
 • Καταγράψτε την προφορά για psykometrisellä psykometrisellä