Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για Aldgillis Aldgillis
 • Καταγράψτε την προφορά για Hettinga Hettinga [Frisian name]
 • Καταγράψτε την προφορά για Figebeam Figebeam [fig tree]
 • Καταγράψτε την προφορά για aigburth aigburth [place, places]
 • Καταγράψτε την προφορά για jiskefet jiskefet
 • Καταγράψτε την προφορά για Fryk Fryk
 • Καταγράψτε την προφορά για par par [noun, Latvian prepositions, Accusative case, rzeczownik, członek Izby Lordów, parlament, Wielka Brytania, per, preposizione, by]
 • Καταγράψτε την προφορά για by by [aby, in order to, so as to, see <wasze>, Scrabble words]
 • Καταγράψτε την προφορά για baan baan
 • Καταγράψτε την προφορά για Maat Maat [noun, nautical, Officer, army rank, zelfstandig naamwoord]
 • Καταγράψτε την προφορά για nút nút
 • Καταγράψτε την προφορά για ree ree [noun, seafaring term, roe-deer]
 • Καταγράψτε την προφορά για draaf draaf
 • Καταγράψτε την προφορά για fee fee [noun, Oxford 3000]
 • Καταγράψτε την προφορά για mien mien [music, Mi (pl.)]
 • Καταγράψτε την προφορά για yt yt
 • Καταγράψτε την προφορά για nim nim [zaimek, odmiana zaimków, he, HIM, za ~, behind him, z ~. with him, see <przecież>, see <wydawać się>]
 • Καταγράψτε την προφορά για per per [kalbos dalis: prielinksnis, kalbos dalis: dalelytė]
 • Καταγράψτε την προφορά για aap aap [mammals, animals, German noun, staysail, water, Animal, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals]
 • Καταγράψτε την προφορά για raam raam [chemical element, noun, window]
 • Καταγράψτε την προφορά για maar maar [zelfstandig naamwoord, bijwoord]
 • Καταγράψτε την προφορά για mis mis [nom, month, chemical element, bijvoeglijk naamwoord]
 • Καταγράψτε την προφορά για mes mes
 • Καταγράψτε την προφορά για smoarge smoarge
 • Καταγράψτε την προφορά για teannen teannen
 • Καταγράψτε την προφορά για stiennen stiennen
 • Καταγράψτε την προφορά για silen silen [creature, Greek mythology]
 • Καταγράψτε την προφορά για stêden stêden
 • Καταγράψτε την προφορά για laitsje laitsje
 • Καταγράψτε την προφορά για toars toars
 • Καταγράψτε την προφορά για opljeppenens opljeppenens
 • Καταγράψτε την προφορά για leffens leffens
 • Καταγράψτε την προφορά για lilkens lilkens
 • Καταγράψτε την προφορά για kostúm kostúm
 • Καταγράψτε την προφορά για fjouwertûzen fjouwertûzen
 • Καταγράψτε την προφορά για sântûzen sântûzen
 • Καταγράψτε την προφορά για seistûzen seistûzen
 • Καταγράψτε την προφορά για achttûzen achttûzen
 • Καταγράψτε την προφορά για stêf stêf
 • Καταγράψτε την προφορά για mûs mûs
 • Καταγράψτε την προφορά για rêch rêch
 • Καταγράψτε την προφορά για rôt rôt [langage familier]
 • Καταγράψτε την προφορά για Finzen Finzen [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για heard heard [verb past tense]
 • Καταγράψτε την προφορά για beheart beheart
 • Καταγράψτε την προφορά για flammen flammen [verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για militêr militêr
 • Καταγράψτε την προφορά για dûmny dûmny
 • Καταγράψτε την προφορά για ienfâldich ienfâldich
 • Καταγράψτε την προφορά για weagen weagen

Phrases

 • Καταγράψτε την προφορά για Fan de lytse mol.Fan de lytse mol. [Other]