Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για shreabhadh shreabhadh
 • Καταγράψτε την προφορά για marbhfhaisc marbhfhaisc
 • Καταγράψτε την προφορά για scíthe scíthe [relaxation]
 • Καταγράψτε την προφορά για Fiannóglaigh Fiannóglaigh
 • Καταγράψτε την προφορά για sról sról
 • Καταγράψτε την προφορά για driofúracha driofúracha
 • Καταγράψτε την προφορά για tuar tuar
 • Καταγράψτε την προφορά για smailc smailc
 • Καταγράψτε την προφορά για Barún Inse Uí Chuinn Barún Inse Uí Chuinn
 • Καταγράψτε την προφορά για leathphór leathphór
 • Καταγράψτε την προφορά για goileoiri goileoiri
 • Καταγράψτε την προφορά για foirceadal foirceadal [Gaelic]
 • Καταγράψτε την προφορά για táim sa teach anois táim sa teach anois
 • Καταγράψτε την προφορά για chiliméadar chiliméadar
 • Καταγράψτε την προφορά για griandó griandó
 • Καταγράψτε την προφορά για frachtaint frachtaint
 • Καταγράψτε την προφορά για gléireán gléireán
 • Καταγράψτε την προφορά για scáil scáil
 • Καταγράψτε την προφορά για nocht nocht [German names]
 • Καταγράψτε την προφορά για beartaigh beartaigh
 • Καταγράψτε την προφορά για brúite brúite
 • Καταγράψτε την προφορά για cúiste cúiste
 • Καταγράψτε την προφορά για Spriocanna Spriocanna
 • Καταγράψτε την προφορά για fheicteá fheicteá
 • Καταγράψτε την προφορά για fabht fabht
 • Καταγράψτε την προφορά για cruthanna cruthanna
 • Καταγράψτε την προφορά για ionnarba ionnarba
 • Καταγράψτε την προφορά για iomarbháidh iomarbháidh
 • Καταγράψτε την προφορά για urghránna urghránna
 • Καταγράψτε την προφορά για léine gheal léine gheal
 • Καταγράψτε την προφορά για sólás sólás
 • Καταγράψτε την προφορά για Saoránaigh Saoránaigh
 • Καταγράψτε την προφορά για urchóideacha urchóideacha
 • Καταγράψτε την προφορά για fáthanna fáthanna
 • Καταγράψτε την προφορά για Allen Leech Allen Leech
 • Καταγράψτε την προφορά για bíonn an t-urlár salach go h-annamh bíonn an t-urlár salach go h-annamh
 • Καταγράψτε την προφορά για go h-annamh go h-annamh
 • Καταγράψτε την προφορά για dóú dóú [second]
 • Καταγράψτε την προφορά για brú brú [hostel]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ita Ita [female names]
 • Καταγράψτε την προφορά για éstecht éstecht
 • Καταγράψτε την προφορά για HiRISE HiRISE [space camera]
 • Καταγράψτε την προφορά για chuirfí chuirfí
 • Καταγράψτε την προφορά για bhéarfaí bhéarfaí
 • Καταγράψτε την προφορά για thabharfaí thabharfaí
 • Καταγράψτε την προφορά για shílfeadh shílfeadh
 • Καταγράψτε την προφορά για shílfí shílfí
 • Καταγράψτε την προφορά για míshlachtmhar míshlachtmhar
 • Καταγράψτε την προφορά για slisne slisne
 • Καταγράψτε την προφορά για baoth baoth

Phrases

 • Καταγράψτε την προφορά για am codlata am codlata [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για Tá dínit an duine dosháraithe. Tá dínit an duine dosháraithe. [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για dínit an duine dínit an duine [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για an Aontais Eorpaigh an Aontais Eorpaigh [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για aon rud eile aon rud eile [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για Beannachtai Na Casca Oraibh! Beannachtai Na Casca Oraibh! [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. [Proverbs & Sayings]
 • Καταγράψτε την προφορά για A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo [Proverbs & Sayings]
 • Καταγράψτε την προφορά για Aibrean an t ochtu Aibrean an t ochtu [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για saobhadh (saorbhriathar) saobhadh (saorbhriathar) [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για agus seo a leanas ifreann liom agus seo a leanas ifreann liom [Quotations]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ath bhliain faoi mhaise Ath bhliain faoi mhaise [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! [Everyday Phrases]
 • Καταγράψτε την προφορά για seoithín na gaoithe sna crainn seoithín na gaoithe sna crainn [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. [Proverbs & Sayings]