Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για 誨汝諄諄 誨汝諄諄
 • Καταγράψτε την προφορά για Liziqi Liziqi
 • Καταγράψτε την προφορά για 蹄胯子 蹄胯子
 • Καταγράψτε την προφορά για 板罾 板罾
 • Καταγράψτε την προφορά για 手套子 手套子
 • Καταγράψτε την προφορά για 拖板子 拖板子
 • Καταγράψτε την προφορά για Wewei Wewei
 • Καταγράψτε την προφορά για arduous arduous
 • Καταγράψτε την προφορά για 辇 [指示代词]
 • Καταγράψτε την προφορά για Fengxian Fengxian
 • Καταγράψτε την προφορά για Luoyang Luoyang
 • Καταγράψτε την προφορά για 屠睢 屠睢
 • Καταγράψτε την προφορά για 隱
 • Καταγράψτε την προφορά για 啦
 • Καταγράψτε την προφορά για 觜
 • Καταγράψτε την προφορά για 之后 之后
 • Καταγράψτε την προφορά για 扵
 • Καταγράψτε την προφορά για 僊
 • Καταγράψτε την προφορά για 亝
 • Καταγράψτε την προφορά για 氹 [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • Καταγράψτε την προφορά για 巜 [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • Καταγράψτε την προφορά για 痠
 • Καταγράψτε την προφορά για 瓢羹 瓢羹 [吴语瓢羹同调羹]
 • Καταγράψτε την προφορά για 嗎啡 嗎啡
 • Καταγράψτε την προφορά για 吗啡 吗啡
 • Καταγράψτε την προφορά για 人薓 人薓
 • Καταγράψτε την προφορά για 人蔘 人蔘 [ニンジン]
 • Καταγράψτε την προφορά για 人蓡 人蓡
 • Καταγράψτε την προφορά για 人葠 人葠
 • Καταγράψτε την προφορά για 人參 人參
 • Καταγράψτε την προφορά για 人参 人参 [food, vegetable]
 • Καταγράψτε την προφορά για 臉 [人體部位]
 • Καταγράψτε την προφορά για 脸
 • Καταγράψτε την προφορά για 癆
 • Καταγράψτε την προφορά για 老虎 老虎 [動物]
 • Καταγράψτε την προφορά για 老闆娘 老闆娘
 • Καταγράψτε την προφορά για 老板娘 老板娘
 • Καταγράψτε την προφορά για 老闆 老闆 [辦公室]
 • Καταγράψτε την προφορά για 老板 老板 [闽南-头家]
 • Καταγράψτε την προφορά για 蓝
 • Καταγράψτε την προφορά για 哪個 哪個
 • Καταγράψτε την προφορά για 哪个 哪个
 • Καταγράψτε την προφορά για 困觉 困觉
 • Καταγράψτε την προφορά για 筷子 筷子 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words]
 • Καταγράψτε την προφορά για 快活 快活 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words, Na-adjective, 闽东语口语词]
 • Καταγράψτε την προφορά για 快菜 快菜
 • Καταγράψτε την προφορά για 京戲 京戲
 • Καταγράψτε την προφορά για 京戏 京戏
 • Καταγράψτε την προφορά για 鸡蛋 鸡蛋 [溧阳话]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鷄蛋 鷄蛋

Phrases

 • Καταγράψτε την προφορά για 她检查了账单上的账目 她检查了账单上的账目 [Shopping Phrases]
 • Καταγράψτε την προφορά για 내이름 내이름 [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για Zhilian Zhilian [Title]