Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για 你一直走到红绿灯拐向左走 你一直走到红绿灯拐向左走
 • Καταγράψτε την προφορά για 初年 初年
 • Καταγράψτε την προφορά για 詠
 • Καταγράψτε την προφορά για Wengang Wengang
 • Καταγράψτε την προφορά για 但是分开老师的高科技的方式 但是分开老师的高科技的方式
 • Καταγράψτε την προφορά για 那迦 那迦
 • Καταγράψτε την προφορά για ni hao ni hao
 • Καταγράψτε την προφορά για Qiang Huang Qiang Huang
 • Καταγράψτε την προφορά για 賊牯 賊牯
 • Καταγράψτε την προφορά για 壮牯 壮牯
 • Καταγράψτε την προφορά για 晚头 晚头
 • Καταγράψτε την προφορά για 平江 平江
 • Καταγράψτε την προφορά για 贾岛 贾岛 [中国, 唐朝, 诗人, poet, Tang Dynasty, China]
 • Καταγράψτε την προφορά για 浊
 • Καταγράψτε την προφορά για 呆 [汉语, Chinese]
 • Καταγράψτε την προφορά για Amor Amor [love, romance, cariño, ternura, amour]
 • Καταγράψτε την προφορά για 硝
 • Καταγράψτε την προφορά για 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战! 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战!
 • Καταγράψτε την προφορά για 武漢肺炎 武漢肺炎
 • Καταγράψτε την προφορά για Liziqi Liziqi
 • Καταγράψτε την προφορά για 내이름 내이름
 • Καταγράψτε την προφορά για 蹄胯子 蹄胯子
 • Καταγράψτε την προφορά για 板罾 板罾
 • Καταγράψτε την προφορά για Zhilian Zhilian
 • Καταγράψτε την προφορά για Wewei Wewei
 • Καταγράψτε την προφορά για arduous arduous
 • Καταγράψτε την προφορά για 辇 [指示代词]
 • Καταγράψτε την προφορά για Fengxian Fengxian
 • Καταγράψτε την προφορά για Luoyang Luoyang [Geografie, toponiemen, China]
 • Καταγράψτε την προφορά για 屠睢 屠睢
 • Καταγράψτε την προφορά για 隱
 • Καταγράψτε την προφορά για 啦
 • Καταγράψτε την προφορά για 觜
 • Καταγράψτε την προφορά για 扵
 • Καταγράψτε την προφορά για 僊
 • Καταγράψτε την προφορά για 亝
 • Καταγράψτε την προφορά για 氹 [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • Καταγράψτε την προφορά για 巜 [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • Καταγράψτε την προφορά για 吗啡 吗啡
 • Καταγράψτε την προφορά για 人薓 人薓
 • Καταγράψτε την προφορά για 人蔘 人蔘 [ニンジン]
 • Καταγράψτε την προφορά για 人蓡 人蓡
 • Καταγράψτε την προφορά για 人葠 人葠
 • Καταγράψτε την προφορά για 人參 人參
 • Καταγράψτε την προφορά για 臉 [人體部位]
 • Καταγράψτε την προφορά για 癆
 • Καταγράψτε την προφορά για 老闆娘 老闆娘
 • Καταγράψτε την προφορά για 老板娘 老板娘
 • Καταγράψτε την προφορά για 老闆 老闆 [辦公室]
 • Καταγράψτε την προφορά για 老板 老板 [闽南-头家]