Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για بنامٚ می پئر و مأر بنامٚ می پئر و مأر
 • Καταγράψτε την προφορά για pog nmo thoin pog nmo thoin [Irish]
 • Καταγράψτε την προφορά για هلوچین هلوچین
 • Καταγράψτε την προφορά για الجاقبا الجاقبا [الجاقبا]
 • Καταγράψτε την προφορά για embora embora
 • Καταγράψτε την προφορά για bacchiad bacchiad
 • Καταγράψτε την προφορά για کتام کتام [کتام]
 • Καταγράψτε την προφορά για گیشبد گیشبد
 • Καταγράψτε την προφορά για gilaki gilaki
 • Καταγράψτε την προφορά για lüc lüc
 • Καταγράψτε την προφορά για badfila badfila
 • Καταγράψτε την προφορά για kөrc kөrc
 • Καταγράψτε την προφορά για Căf Căf
 • Καταγράψτε την προφορά για Căk Căk
 • Καταγράψτε την προφορά για Dөl'äzөn Dөl'äzөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Tөk'ädөn Tөk'ädөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Dim'ädөn Dim'ädөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Xoš'ädөn Xoš'ädөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Dөkөtөn Dөkөtөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Kөtөn Kөtөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Läbar Läbar
 • Καταγράψτε την προφορά για Muccө Muccө
 • Καταγράψτε την προφορά για Foduštөn Foduštөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Luccө Luccө
 • Καταγράψτε την προφορά για Fuštөn Fuštөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Väkөtөn Väkөtөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Vakөtөn Vakөtөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Vosusөn Vosusөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Măsu Măsu
 • Καταγράψτε την προφορά για murju murju
 • Καταγράψτε την προφορά για Milöm Milöm
 • Καταγράψτε την προφορά για Miröm Miröm
 • Καταγράψτε την προφορά για Kөrä Kөrä
 • Καταγράψτε την προφορά για Kä
 • Καταγράψτε την προφορά για Kөlä'i Kөlä'i
 • Καταγράψτε την προφορά για Katөk Katөk
 • Καταγράψτε την προφορά για Kiš Kiš
 • Καταγράψτε την προφορά για Kөnduj Kөnduj
 • Καταγράψτε την προφορά για Kăs Kăs
 • Καταγράψτε την προφορά για Käpiš Käpiš
 • Καταγράψτε την προφορά για jif jif [food]
 • Καταγράψτε την προφορά για Kөtir Kөtir
 • Καταγράψτε την προφορά για Jurof Jurof
 • Καταγράψτε την προφορά για Jălөstөn Jălөstөn
 • Καταγράψτε την προφορά για Xurum Xurum
 • Καταγράψτε την προφορά για Jinjirë Jinjirë
 • Καταγράψτε την προφορά για Xurtăv Xurtăv
 • Καταγράψτε την προφορά για Xurxos Xurxos
 • Καταγράψτε την προφορά για Xăxur Xăxur
 • Καταγράψτε την προφορά για Xăl Jön Xăl Jön