Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Ajit Pai Ajit Pai [person family name]
 • Καταγράψτε την προφορά για ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ
 • Καταγράψτε την προφορά για Kukka Kukka [first names]
 • Καταγράψτε την προφορά για सेबु सेबु
 • Καταγράψτε την προφορά για वाजि वाजि
 • Καταγράψτε την προφορά για मोट्टो मोट्टो
 • Καταγράψτε την προφορά για बन्डी बन्डी
 • Καταγράψτε την προφορά για पाक्को पाक्को
 • Καταγράψτε την προφορά για जून जून [june]
 • Καταγράψτε την προφορά για मार्च मार्च [March]
 • Καταγράψτε την προφορά για फ़ेब्रुवारी फ़ेब्रुवारी
 • Καταγράψτε την προφορά για डिसेंबर डिसेंबर
 • Καταγράψτε την προφορά για ओक्टोबर ओक्टोबर
 • Καταγράψτε την προφορά για सेप्टेंबर सेप्टेंबर
 • Καταγράψτε την προφορά για ओगस्ट ओगस्ट
 • Καταγράψτε την προφορά για जुलै जुलै [July]
 • Καταγράψτε την προφορά για मे मे [mantra pushpanjali]
 • Καταγράψτε την προφορά για एप्रिल एप्रिल [April]
 • Καταγράψτε την προφορά για जानेवारी जानेवारी [january]
 • Καταγράψτε την προφορά για नोव्हेंबर नोव्हेंबर
 • Καταγράψτε την προφορά για नीळ नीळ
 • Καταγράψτε την προφορά για करें करें
 • Καταγράψτε την προφορά για ओन्टे ओन्टे
 • Καταγράψτε την προφορά για आसा आसा
 • Καταγράψτε την προφορά για śār śār
 • Καταγράψτε την προφορά για शार शार
 • Καταγράψτε την προφορά για vā
 • Καταγράψτε την προφορά για वा वा
 • Καταγράψτε την προφορά για lok lok
 • Καταγράψτε την προφορά για लोक लोक
 • Καταγράψτε την προφορά για rupẽ rupẽ
 • Καταγράψτε την προφορά για रुपें रुपें
 • Καταγράψτε την προφορά για rājdhānī rājdhānī
 • Καταγράψτε την προφορά για राजधानी राजधानी
 • Καταγράψτε την προφορά για māybhās māybhās
 • Καταγράψτε την προφορά για मायभास मायभास
 • Καταγράψτε την προφορά για mātẽ mātẽ
 • Καταγράψτε την προφορά για मातें मातें
 • Καταγράψτε την προφορά για bhās bhās
 • Καταγράψτε την προφορά για भास भास
 • Καταγράψτε την προφορά για Bharot Bharot
 • Καταγράψτε την προφορά για पुर्तुगेज पुर्तुगेज
 • Καταγράψτε την προφορά για pagāra pagāra
 • Καταγράψτε την προφορά για पगार पगार
 • Καταγράψτε την προφορά για Nepal Nepal [countries, país, països, Countries of the World]
 • Καταγράψτε την προφορά για नेपाळ नेपाळ
 • Καταγράψτε την προφορά για dār dār
 • Καταγράψτε την προφορά για दार दार
 • Καταγράψτε την προφορά για tiatr tiatr
 • Καταγράψτε την προφορά για tiyātra tiyātra