Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για Ta Gaelg oc. Ta Gaelg oc.
 • Καταγράψτε την προφορά για Ta Gaelg eck. Ta Gaelg eck.
 • Καταγράψτε την προφορά για Ta Gaelg echey. Ta Gaelg echey.
 • Καταγράψτε την προφορά για Ta Gaelg ain. Ta Gaelg ain.
 • Καταγράψτε την προφορά για Whooinney Whooinney
 • Καταγράψτε την προφορά για T'ad gee ooyllyn. T'ad gee ooyllyn.
 • Καταγράψτε την προφορά για Castletown Castletown
 • Καταγράψτε την προφορά για Port Erin Port Erin
 • Καταγράψτε την προφορά για jargym jargym
 • Καταγράψτε την προφορά για Y Ghailck Y Ghailck
 • Καταγράψτε την προφορά για Y Ghaelg Y Ghaelg
 • Καταγράψτε την προφορά για Caghlaa obbyr aash. Caghlaa obbyr aash.
 • Καταγράψτε την προφορά για ben vraarey ben vraarey
 • Καταγράψτε την προφορά για shuyr 'sy leigh shuyr 'sy leigh
 • Καταγράψτε την προφορά για braar keeilley braar keeilley
 • Καταγράψτε την προφορά για braar 'sy leigh braar 'sy leigh
 • Καταγράψτε την προφορά για moir 'sy leigh moir 'sy leigh
 • Καταγράψτε την προφορά για ayr 'sy leigh ayr 'sy leigh
 • Καταγράψτε την προφορά για shenn naunt shenn naunt
 • Καταγράψτε την προφορά για shenn naim shenn naim
 • Καταγράψτε την προφορά για shenn warree shenn warree
 • Καταγράψτε την προφορά για shenn shenn voir shenn shenn voir
 • Καταγράψτε την προφορά για mwarree vooar mwarree vooar
 • Καταγράψτε την προφορά για shenn shenn-ayr shenn shenn-ayr
 • Καταγράψτε την προφορά για shenn shaner shenn shaner
 • Καταγράψτε την προφορά για oe shayrey oe shayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για oe braarey oe braarey
 • Καταγράψτε την προφορά για oe 'neen oe 'neen
 • Καταγράψτε την προφορά για oe oe [diphtongs in dutch, campana, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals, Scrabble words]
 • Καταγράψτε την προφορά για cloan ny clienney cloan ny clienney
 • Καταγράψτε την προφορά για grannee grannee
 • Καταγράψτε την προφορά για jishag mooar jishag mooar
 • Καταγράψτε την προφορά για jed mooar jed mooar
 • Καταγράψτε την προφορά για shennayryn shennayryn
 • Καταγράψτε την προφορά για 'neen çhuyr mayrey 'neen çhuyr mayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για mac shuyr mayrey mac shuyr mayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για 'neen vraar mayrey 'neen vraar mayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για mac braar mayrey mac braar mayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για 'neen çhuyr ayrey 'neen çhuyr ayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για mac shuyr ayrey mac shuyr ayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για 'neen vraar ayrey 'neen vraar ayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για mac braar ayrey mac braar ayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για ben vraar ayrey ben vraar ayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για shuyr vayrey shuyr vayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για shuyr ayrey shuyr ayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για braar mayrey braar mayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για braar ayrey braar ayrey
 • Καταγράψτε την προφορά για ben heshee ben heshee
 • Καταγράψτε την προφορά για ayr as moir ayr as moir
 • Καταγράψτε την προφορά για lhoirran lhoirran

Phrases