Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για zbog zbog
 • Καταγράψτε την προφορά για njegove njegove
 • Καταγράψτε την προφορά για napredak napredak
 • Καταγράψτε την προφορά για vladali vladali
 • Καταγράψτε την προφορά για tada tada
 • Καταγράψτε την προφορά για održavati održavati
 • Καταγράψτε την προφορά για uvelike uvelike
 • Καταγράψτε την προφορά για čovjekov čovjekov
 • Καταγράψτε την προφορά για Levaković Levaković
 • Καταγράψτε την προφορά για koricama koricama
 • Καταγράψτε την προφορά για rješavanje rješavanje
 • Καταγράψτε την προφορά για pogodan pogodan
 • Καταγράψτε την προφορά για izvorni izvorni
 • Καταγράψτε την προφορά για imali imali [money]
 • Καταγράψτε την προφορά για primjerice primjerice
 • Καταγράψτε την προφορά για proučavanje proučavanje
 • Καταγράψτε την προφορά για razvoja razvoja
 • Καταγράψτε την προφορά για gukanje gukanje
 • Καταγράψτε την προφορά για urođena predispozicija urođena predispozicija
 • Καταγράψτε την προφορά για metajezik metajezik
 • Καταγράψτε την προφορά για univerzalna gramatika univerzalna gramatika
 • Καταγράψτε την προφορά για urođen urođen
 • Καταγράψτε την προφορά για svjetonazor svjetonazor
 • Καταγράψτε την προφορά για ljudska zajednica ljudska zajednica
 • Καταγράψτε την προφορά για Spisak Spisak [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για višesložna riječ višesložna riječ
 • Καταγράψτε την προφορά για trosložna riječ trosložna riječ
 • Καταγράψτε την προφορά για dvosložna riječ dvosložna riječ
 • Καταγράψτε την προφορά για jednosložna riječ jednosložna riječ
 • Καταγράψτε την προφορά για sonant sonant [adjective, phonetics]
 • Καταγράψτε την προφορά για zvonačnik zvonačnik
 • Καταγράψτε την προφορά για šumnik šumnik
 • Καταγράψτε την προφορά για poluotvornik poluotvornik
 • Καταγράψτε την προφορά για otvornik otvornik
 • Καταγράψτε την προφορά για zatvornik zatvornik
 • Καταγράψτε την προφορά για odstupanje odstupanje
 • Καταγράψτε την προφορά για umanjenica umanjenica
 • Καταγράψτε την προφορά για ostvaren ostvaren
 • Καταγράψτε την προφορά για alofon alofon
 • Καταγράψτε την προφορά για fon fon [nyelv, language, Benin, languages, names, noun, verb - present, verb - present tense, yoda, fon]
 • Καταγράψτε την προφορά για razgodak razgodak
 • Καταγράψτε την προφορά για kosa crta kosa crta
 • Καταγράψτε την προφορά για izlomljene zagrade izlomljene zagrade
 • Καταγράψτε την προφορά για vitičaste zagrade vitičaste zagrade
 • Καταγράψτε την προφορά για oble zagrade oble zagrade
 • Καταγράψτε την προφορά για uglate zagrade uglate zagrade
 • Καταγράψτε την προφορά για zagrada zagrada
 • Καταγράψτε την προφορά για Sastanak Sastanak
 • Καταγράψτε την προφορά για potvrdim potvrdim
 • Καταγράψτε την προφορά για odvjetnički ured odvjetnički ured

Phrases