Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για liechtensteini liechtensteini [Liechtenstein, europe]
 • Καταγράψτε την προφορά για bűvköre bűvköre
 • Καταγράψτε την προφορά για bűvkörébe bűvkörébe
 • Καταγράψτε την προφορά για magánszférát magánszférát
 • Καταγράψτε την προφορά για nőhet nőhet
 • Καταγράψτε την προφορά για borravalóként borravalóként
 • Καταγράψτε την προφορά για adócsaló adócsaló
 • Καταγράψτε την προφορά για vendéggyőzelem vendéggyőzelem
 • Καταγράψτε την προφορά για bűngyenge bűngyenge
 • Καταγράψτε την προφορά για sorozatszerkesztő sorozatszerkesztő
 • Καταγράψτε την προφορά για sorozatszerkesztője sorozatszerkesztője
 • Καταγράψτε την προφορά για esszéíró esszéíró
 • Καταγράψτε την προφορά για kispróza kispróza
 • Καταγράψτε την προφορά για Sombori Sombori
 • Καταγράψτε την προφορά για Akszúmi Királyság Akszúmi Királyság
 • Καταγράψτε την προφορά για Kusita Királyság Kusita Királyság
 • Καταγράψτε την προφορά για Núbia Núbia
 • Καταγράψτε την προφορά για Numidia Numidia [kingdom, Africa, ancient, Berber, Algeria]
 • Καταγράψτε την προφορά για turmixoljuk turmixoljuk
 • Καταγράψτε την προφορά για turmixgépünk turmixgépünk
 • Καταγράψτε την προφορά για búzafűlé búzafűlé
 • Καταγράψτε την προφορά για csíraképes csíraképes
 • Καταγράψτε την προφορά για búzafűléhez búzafűléhez
 • Καταγράψτε την προφορά για biofű biofű
 • Καταγράψτε την προφορά για biofüvet biofüvet
 • Καταγράψτε την προφορά για termesszen termesszen
 • Καταγράψτε την προφορά για balkonláda balkonláda
 • Καταγράψτε την προφορά για Parlaghy Parlaghy [surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για hitelesítésére hitelesítésére
 • Καταγράψτε την προφορά για házastársaknak házastársaknak
 • Καταγράψτε την προφορά για procedúrán procedúrán
 • Καταγράψτε την προφορά για társadalombiztosítással társadalombiztosítással
 • Καταγράψτε την προφορά για pihenőszabadság pihenőszabadság
 • Καταγράψτε την προφορά για agysejteket agysejteket
 • Καταγράψτε την προφορά για Baróton Baróton
 • Καταγράψτε την προφορά για kocsmakvíz kocsmakvíz
 • Καταγράψτε την προφορά για popkultúrában popkultúrában
 • Καταγράψτε την προφορά για főkvízmester főkvízmester
 • Καταγράψτε την προφορά για fegyencedzés fegyencedzés
 • Καταγράψτε την προφορά για gettógyúrás gettógyúrás
 • Καταγράψτε την προφορά για húzóember húzóember
 • Καταγράψτε την προφορά για csiripelte csiripelte
 • Καταγράψτε την προφορά για közhírré közhírré
 • Καταγράψτε την προφορά για asszisztensei asszisztensei
 • Καταγράψτε την προφορά για MLSZ MLSZ
 • Καταγράψτε την προφορά για hegyimentőket hegyimentőket
 • Καταγράψτε την προφορά για fémárbóc fémárbóc
 • Καταγράψτε την προφορά για sarokcsiszoló sarokcsiszoló
 • Καταγράψτε την προφορά για ontológia ontológia
 • Καταγράψτε την προφορά για természettudós természettudós