Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Katica Illényi Katica Illényi
 • Καταγράψτε την προφορά για csodálatosan csodálatosan
 • Καταγράψτε την προφορά για holdsugár holdsugár
 • Καταγράψτε την προφορά για pállik pállik
 • Καταγράψτε την προφορά για gyerekzsivaj gyerekzsivaj
 • Καταγράψτε την προφορά για szétszélednek szétszélednek
 • Καταγράψτε την προφορά για otthonülők otthonülők
 • Καταγράψτε την προφορά για otthonülő otthonülő
 • Καταγράψτε την προφορά για Korniss Péter Korniss Péter
 • Καταγράψτε την προφορά για rafiazacskó rafiazacskó
 • Καταγράψτε την προφορά για rafiazacskóik rafiazacskóik
 • Καταγράψτε την προφορά για rafiazacskóikkal rafiazacskóikkal
 • Καταγράψτε την προφορά για dokumentarista dokumentarista
 • Καταγράψτε την προφορά για gombaszakértőt gombaszakértőt
 • Καταγράψτε την προφορά για gombaszakértőnk gombaszakértőnk
 • Καταγράψτε την προφορά για citerát citerát
 • Καταγράψτε την προφορά για húrhordozó húrhordozó
 • Καταγράψτε την προφορά για rezonátorként rezonátorként
 • Καταγράψτε την προφορά για parkour parkour [noun, urban, sport, parcours, freerun, sports, parkour]
 • Καταγράψτε την προφορά για mozgáskultúrát mozgáskultúrát
 • Καταγράψτε την προφορά για szaltók szaltók
 • Καταγράψτε την προφορά για szaltókat szaltókat
 • Καταγράψτε την προφορά για gurulóátfordulás gurulóátfordulás
 • Καταγράψτε την προφορά για falfutás falfutás
 • Καταγράψτε την προφορά για hátraszaltó hátraszaltó
 • Καταγράψτε την προφορά για lakta lakta
 • Καταγράψτε την προφορά για kompromittálják kompromittálják
 • Καταγράψτε την προφορά για büntetőügyes büntetőügyes
 • Καταγράψτε την προφορά για büntetőügyesek büntetőügyesek
 • Καταγράψτε την προφορά για bajkeverőt bajkeverőt
 • Καταγράψτε την προφορά για kisajátították kisajátították
 • Καταγράψτε την προφορά για integrállal integrállal
 • Καταγράψτε την προφορά για polinomjai polinomjai
 • Καταγράψτε την προφορά για polinomjaik polinomjaik
 • Καταγράψτε την προφορά για polinomjait polinomjait
 • Καταγράψτε την προφορά για polinomjainak polinomjainak
 • Καταγράψτε την προφορά για nem pozitív nem pozitív
 • Καταγράψτε την προφορά για integrálokat integrálokat
 • Καταγράψτε την προφορά για integrálással integrálással
 • Καταγράψτε την προφορά για dilogaritmus dilogaritmus
 • Καταγράψτε την προφορά για logaritmusfüggvény logaritmusfüggvény
 • Καταγράψτε την προφορά για logaritmusfüggvénnyé logaritmusfüggvénnyé
 • Καταγράψτε την προφορά για ülésszakának ülésszakának
 • Καταγράψτε την προφορά για argumentuma argumentuma
 • Καταγράψτε την προφορά για argumentumra argumentumra
 • Καταγράψτε την προφορά για hatványsorral hatványsorral
 • Καταγράψτε την προφορά για polilogaritmus polilogaritmus
 • Καταγράψτε την προφορά για transzparenciát transzparenciát
 • Καταγράψτε την προφορά για reformját reformját
 • Καταγράψτε την προφορά για szinkretikus szinkretikus