Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για bányászmúlt bányászmúlt
 • Καταγράψτε την προφορά για Pusztatemplom Pusztatemplom
 • Καταγράψτε την προφορά για Szúpatak Szúpatak
 • Καταγράψτε την προφορά για horgásztó horgásztó
 • Καταγράψτε την προφορά για Maconka Maconka
 • Καταγράψτε την προφορά για Nagybátony Nagybátony
 • Καταγράψτε την προφορά για bátonyterenyei bátonyterenyei
 • Καταγράψτε την προφορά για Cserhátja Cserhátja
 • Καταγράψτε την προφορά για tepke tepke
 • Καταγράψτε την προφορά για Szanda Szanda
 • Καταγράψτε την προφορά για Ecskend Ecskend
 • Καταγράψτε την προφορά για Naszály Naszály
 • Καταγράψτε την προφορά για vulkánosságot vulkánosságot
 • Καταγράψτε την προφορά για Monorierdő Monorierdő
 • Καταγράψτε την προφορά για szükségességéről szükségességéről
 • Καταγράψτε την προφορά για államkapitalista államkapitalista
 • Καταγράψτε την προφορά για parasztságot parasztságot
 • Καταγράψτε την προφορά για burzsoák burzsoák
 • Καταγράψτε την προφορά για burzsoázia burzsoázia
 • Καταγράψτε την προφορά για marxi marxi
 • Καταγράψτε την προφορά για hadseregének hadseregének
 • Καταγράψτε την προφορά για viszonyaitól viszonyaitól
 • Καταγράψτε την προφορά για nagytőkés nagytőkés
 • Καταγράψτε την προφορά για hadseregreformjai hadseregreformjai
 • Καταγράψτε την προφορά για létszámhiány létszámhiány
 • Καταγράψτε την προφορά για létszámhiánya létszámhiánya
 • Καταγράψτε την προφορά για bérmunkásként bérmunkásként
 • Καταγράψτε την προφορά για perifériájára perifériájára
 • Καταγράψτε την προφορά για lumpenproletariátus lumpenproletariátus
 • Καταγράψτε την προφορά για pénzeszsák pénzeszsák
 • Καταγράψτε την προφορά για felhang felhang
 • Καταγράψτε την προφορά για felhanggal felhanggal
 • Καταγράψτε την προφορά για dehonesztáló dehonesztáló
 • Καταγράψτε την προφορά για agrárproletár agrárproletár
 • Καταγράψτε την προφορά για agrárproletárok agrárproletárok
 • Καταγράψτε την προφορά για bírálatok bírálatok
 • Καταγράψτε την προφορά για kerülendőnek kerülendőnek
 • Καταγράψτε την προφορά για káló káló
 • Καταγράψτε την προφορά για manus manus [anatomia, body parts, papua new guinea, province, island, Lord]
 • Καταγράψτε την προφορά για fenomenológiát fenomenológiát
 • Καταγράψτε την προφορά για endrefalvi endrefalvi
 • Καταγράψτε την προφορά για Endrefalva Endrefalva
 • Καταγράψτε την προφορά για Alsóbán Alsóbán
 • Καταγράψτε την προφορά για Alsókaznacs Alsókaznacs
 • Καταγράψτε την προφορά για Felsőbán Felsőbán
 • Καταγράψτε την προφορά για Bogdánháza Bogdánháza
 • Καταγράψτε την προφορά για Krasznatótfalu Krasznatótfalu
 • Καταγράψτε την προφορά για Füzespaptelek Füzespaptelek
 • Καταγράψτε την προφορά για Ököritó Ököritó
 • Καταγράψτε την προφορά για Szilágymenyő Szilágymenyő

Phrases

 • Καταγράψτε την προφορά για Bugyikat le!Bugyikat le! [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για Villamosmérnök a szakmámVillamosmérnök a szakmám [Everyday Phrases]
 • Καταγράψτε την προφορά για Európai bajnokságEurópai bajnokság [Other]