Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για mangipatarus mangipatarus
 • Καταγράψτε την προφορά για makipatang makipatang
 • Καταγράψτε την προφορά για rehion rehion
 • Καταγράψτε την προφορά για para para [sostantivo, Originally Persian, distritos de surinam, surinam, color, pénz, money, odmiana rzeczowników, see <za parę minut>, see <zazdrościć>]
 • Καταγράψτε την προφορά για inpaay inpaay
 • Καταγράψτε την προφορά για tawagan tawagan [call, ring, phone]
 • Καταγράψτε την προφορά για petsa petsa [tagalog]
 • Καταγράψτε την προφορά για espesipiko espesipiko
 • Καταγράψτε την προφορά για addang addang
 • Καταγράψτε την προφορά για aramidenyo aramidenyo
 • Καταγράψτε την προφορά για rumbeng rumbeng
 • Καταγράψτε την προφορά για kalikagumanna kalikagumanna
 • Καταγράψτε την προφορά για pakdaar pakdaar
 • Καταγράψτε την προφορά για no no [negative, adjective, interjection, adverb, English, on, verbum]
 • Καταγράψτε την προφορά για babaen babaen
 • Καταγράψτε την προφορά για aplikasionyo aplikasionyo
 • Καταγράψτε την προφορά για maipanggep maipanggep
 • Καταγράψτε την προφορά για saludsod saludsod
 • Καταγράψτε την προφορά για addaankayo addaankayo
 • Καταγράψτε την προφορά για bayadanyo bayadanyo
 • Καταγράψτε την προφορά για pagsasaoyo pagsasaoyo
 • Καταγράψτε την προφορά για tulong tulong
 • Καταγράψτε την προφορά για dumawat dumawat
 • Καταγράψτε την προφορά για karbenganyo karbenganyo
 • Καταγράψτε την προφορά για inapuy inapuy
 • Καταγράψτε την προφορά για agóng agóng
 • Καταγράψτε την προφορά για lapayág lapayág
 • Καταγράψτε την προφορά για kaarúba kaarúba
 • Καταγράψτε την προφορά για sakoy sakoy
 • Καταγράψτε την προφορά για imedia imedia
 • Καταγράψτε την προφορά για las las [verb, rzeczownik, noun, forest, sosny, świerki, modrzewie, drzewa, dęby, zalesienie, odmiana rzeczowników, see <wywołał>, see <głośno>]
 • Καταγράψτε την προφορά για bigat bigat
 • Καταγράψτε την προφορά για una una [female name]
 • Καταγράψτε την προφορά για la la [music, solfa, notes, scale]
 • Καταγράψτε την προφορά για Anio Anio [Eneide]
 • Καταγράψτε την προφορά για dominggo dominggo
 • Καταγράψτε την προφορά για oras oras
 • Καταγράψτε την προφορά για minuto minuto [aggettivo, sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για segundo segundo
 • Καταγράψτε την προφορά για disiembre disiembre
 • Καταγράψτε την προφορά για nobiembre nobiembre
 • Καταγράψτε την προφορά για Oktubre Oktubre [October, month]
 • Καταγράψτε την προφορά για septiembre septiembre [meses del año]
 • Καταγράψτε την προφορά για agosto agosto [mesi, months, years, anni, agosto, August, month, meses del año, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για hulio hulio
 • Καταγράψτε την προφορά για hunio hunio
 • Καταγράψτε την προφορά για Mayo Mayo [Yukon, Territories, Irish County, food]
 • Καταγράψτε την προφορά για abril abril [months, April, meses do ano, months of the year, abril, month, meses del año, Mês]
 • Καταγράψτε την προφορά για Marso Marso [marzo, sostantivo, planets, astronomy, March, month]
 • Καταγράψτε την προφορά για Pebrero Pebrero [February, month]