Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για Struwwelkapp Struwwelkapp
 • Καταγράψτε την προφορά για Struwwelpéiter Struwwelpéiter
 • Καταγράψτε την προφορά για struwweleger struwweleger
 • Καταγράψτε την προφορά για struwwelegen struwwelegen
 • Καταγράψτε την προφορά για struwwelegem struwwelegem
 • Καταγράψτε την προφορά για struwwelegt struwwelegt
 • Καταγράψτε την προφορά για struwweleg struwweleg
 • Καταγράψτε την προφορά για Strutzen Strutzen
 • Καταγράψτε την προφορά για Strutz Strutz
 • Καταγράψτε την προφορά για struppeger struppeger
 • Καταγράψτε την προφορά για struppegen struppegen
 • Καταγράψτε την προφορά για struppegem struppegem
 • Καταγράψτε την προφορά για struppegt struppegt
 • Καταγράψτε την προφορά για struppeg struppeg
 • Καταγράψτε την προφορά για Strummerten Strummerten
 • Καταγράψτε την προφορά για Strummert Strummert
 • Καταγράψτε την προφορά για Strummen Strummen
 • Καταγράψτε την προφορά για Strumm Strumm
 • Καταγράψτε την προφορά για strullen strullen
 • Καταγράψτε την προφορά για Strull Strull
 • Καταγράψτε την προφορά για struktureller struktureller
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturellen strukturellen
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturellem strukturellem
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturellt strukturellt
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturell strukturell [adjective]
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturéierter strukturéierter
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturéierten strukturéierten
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturéiertem strukturéiertem
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturéier strukturéier
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturéiert strukturéiert
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturéiers strukturéiers
 • Καταγράψτε την προφορά για strukturéieren strukturéieren
 • Καταγράψτε την προφορά για Strukturen Strukturen
 • Καταγράψτε την προφορά για struktur struktur [feminine noun, words with two correct pronunciations]
 • Καταγράψτε την προφορά για Struewelesch Struewelesch
 • Καταγράψτε την προφορά για Strueweler Strueweler
 • Καταγράψτε την προφορά για struewel struewel
 • Καταγράψτε την προφορά για gestruewelt gestruewelt
 • Καταγράψτε την προφορά για struewelt struewelt
 • Καταγράψτε την προφορά για struewels struewels
 • Καταγράψτε την προφορά για struewelen struewelen
 • Καταγράψτε την προφορά για strubbelvoller strubbelvoller
 • Καταγράψτε την προφορά για strubbelvollen strubbelvollen
 • Καταγράψτε την προφορά για strubbelvollem strubbelvollem
 • Καταγράψτε την προφορά για strubbelvollt strubbelvollt
 • Καταγράψτε την προφορά για strubbelvoll strubbelvoll
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroumliwweranten Stroumliwweranten
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroumliwwerant Stroumliwwerant
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroumreseauen Stroumreseauen
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroumreseau Stroumreseau

Phrases