Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Sumpfspëtzmais Sumpfspëtzmais [Neomys anomalus]
 • Καταγράψτε την προφορά για Summerkuchen Summerkuchen
 • Καταγράψτε την προφορά για Summerkuch Summerkuch
 • Καταγράψτε την προφορά για Summerinten Summerinten [pl.]
 • Καταγράψτε την προφορά για Summerint Summerint [Anas querquedula]
 • Καταγράψτε την προφορά για Suissen Suissen
 • Καταγράψτε την προφορά για Suisse Suisse [countries, Geograhie]
 • Καταγράψτε την προφορά για südsudanesescher südsudanesescher
 • Καταγράψτε την προφορά για südsudaneseschen südsudaneseschen
 • Καταγράψτε την προφορά για südsudaneseschem südsudaneseschem
 • Καταγράψτε την προφορά για südsudanesescht südsudanesescht
 • Καταγράψτε την προφορά για Suchtverhalen Suchtverhalen
 • Καταγράψτε την προφορά για Sucetten Sucetten
 • Καταγράψτε την προφορά για sucette sucette [sucette]
 • Καταγράψτε την προφορά για Substanzen Substanzen
 • Καταγράψτε την προφορά για Substanz Substanz
 • Καταγράψτε την προφορά για subside subside [verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για subjekter subjekter
 • Καταγράψτε την προφορά για subjekt subjekt [nominative]
 • Καταγράψτε την προφορά για subtropescher subtropescher
 • Καταγράψτε την προφορά για subtropeschen subtropeschen
 • Καταγράψτε την προφορά για subtropeschem subtropeschem
 • Καταγράψτε την προφορά για subtropesch subtropesch
 • Καταγράψτε την προφορά για substanzieller substanzieller
 • Καταγράψτε την προφορά για substanziellen substanziellen
 • Καταγράψτε την προφορά για substanziellem substanziellem
 • Καταγράψτε την προφορά για substanziellt substanziellt
 • Καταγράψτε την προφορά για substanziell substanziell [adjective]
 • Καταγράψτε την προφορά για Stuermméiwen Stuermméiwen [pl., Larus canus]
 • Καταγράψτε την προφορά για Stuermméiw Stuermméiw [Larus canus]
 • Καταγράψτε την προφορά για Studiebeleger Studiebeleger
 • Καταγράψτε την προφορά για Studiebeleg Studiebeleg
 • Καταγράψτε την προφορά για Studiebeleeger Studiebeleeger
 • Καταγράψτε την προφορά για Studiebeleeg Studiebeleeg
 • Καταγράψτε την προφορά για Studenterevolte Studenterevolte
 • Καταγράψτε την προφορά για Studentenjobben Studentenjobben
 • Καταγράψτε την προφορά για stuckaturen stuckaturen
 • Καταγράψτε την προφορά για stuckatur stuckatur
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroossepottoen Stroossepottoen
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroossepotto Stroossepotto
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroossekünstlerinnen Stroossekünstlerinnen
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroossekünstlerin Stroossekünstlerin
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroossekünstler Stroossekünstler
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroossekanner Stroossekanner
 • Καταγράψτε την προφορά για Stroossekand Stroossekand
 • Καταγράψτε την προφορά για Strofraim Strofraim
 • Καταγράψτε την προφορά για Strofraum Strofraum
 • Καταγράψτε την προφορά για Streptocoqueninfektiounen Streptocoqueninfektiounen
 • Καταγράψτε την προφορά για Streptocoqueninfektioun Streptocoqueninfektioun [medical]
 • Καταγράψτε την προφορά για Streptocoquen Streptocoquen [pl.]