Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Philadelphia Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • Καταγράψτε την προφορά για Sudan Sudan
 • Καταγράψτε την προφορά για Samschadeg Samschadeg
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptkriticken Haaptkriticken
 • Καταγράψτε την προφορά για geeschteren geeschteren [verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για verzerren verzerren [VERB INFINITIVE]
 • Καταγράψτε την προφορά για Galerien Galerien [pl.]
 • Καταγράψτε την προφορά για Expressionisten Expressionisten
 • Καταγράψτε την προφορά για Drüsen Drüsen [pl.]
 • Καταγράψτε την προφορά για sechs sechs [números, 2, Number]
 • Καταγράψτε την προφορά για Wierer Wierer
 • Καταγράψτε την προφορά για Cache-pot Cache-pot
 • Καταγράψτε την προφορά για Moderatorinnen Moderatorinnen