Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για nauruescher nauruescher
 • Καταγράψτε την προφορά για naurueschen naurueschen
 • Καταγράψτε την προφορά για naurueschem naurueschem
 • Καταγράψτε την προφορά για nauruescht nauruescht
 • Καταγράψτε την προφορά για naturreservater naturreservater
 • Καταγράψτε την προφορά για Naturreservat Naturreservat
 • Καταγράψτε την προφορά για naturen naturen
 • Καταγράψτε την προφορά για Nationalsozialistinnen Nationalsozialistinnen
 • Καταγράψτε την προφορά για Nationalsozialistin Nationalsozialistin
 • Καταγράψτε την προφορά για Nationalistinnen Nationalistinnen
 • Καταγράψτε την προφορά για Nationalistin Nationalistin [feminine noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για Nationalhymne Nationalhymne
 • Καταγράψτε την προφορά για Nationalcomitéen Nationalcomitéen
 • Καταγράψτε την προφορά για Mythologien Mythologien
 • Καταγράψτε την προφορά για Mythologie Mythologie
 • Καταγράψτε την προφορά για mystescher mystescher
 • Καταγράψτε την προφορά για mysteschen mysteschen
 • Καταγράψτε την προφορά για mysteschem mysteschem
 • Καταγράψτε την προφορά για mystescht mystescht
 • Καταγράψτε την προφορά για mystesch mystesch
 • Καταγράψτε την προφορά για mysteriöser mysteriöser [adjective]
 • Καταγράψτε την προφορά για mysteriösen mysteriösen
 • Καταγράψτε την προφορά για mysteriösem mysteriösem
 • Καταγράψτε την προφορά για mysteriööst mysteriööst
 • Καταγράψτε την προφορά για mysteriös mysteriös [adjective]
 • Καταγράψτε την προφορά για Myopathien Myopathien [pl., medical]
 • Καταγράψτε την προφορά για myopathie myopathie [health]
 • Καταγράψτε την προφορά για myomen myomen [myomen, myoom, vleesboom, medical]
 • Καταγράψτε την προφορά για Myom Myom [medical]
 • Καταγράψτε την προφορά για myasthenie myasthenie [bijvoeglijk naamwoord, medical]
 • Καταγράψτε την προφορά για myanmarescher myanmarescher
 • Καταγράψτε την προφορά για myanmareschen myanmareschen
 • Καταγράψτε την προφορά για myanmareschem myanmareschem
 • Καταγράψτε την προφορά για myanmarescht myanmarescht
 • Καταγράψτε την προφορά για Museksgeschäfter Museksgeschäfter
 • Καταγράψτε την προφορά για Museksgeschäft Museksgeschäft
 • Καταγράψτε την προφορά για naturaliséiers naturaliséiers
 • Καταγράψτε την προφορά για naturaliséier naturaliséier
 • Καταγράψτε την προφορά για nationalsozialistescher nationalsozialistescher
 • Καταγράψτε την προφορά για nationalsozialisteschen nationalsozialisteschen
 • Καταγράψτε την προφορά για nationalsozialisteschem nationalsozialisteschem
 • Καταγράψτε την προφορά για nationalsozialistescht nationalsozialistescht
 • Καταγράψτε την προφορά για nationalsozialistesch nationalsozialistesch
 • Καταγράψτε την προφορά για Narkosmëttelen Narkosmëttelen [pl.]
 • Καταγράψτε την προφορά για Narkosmëttel Narkosmëttel [medical]
 • Καταγράψτε την προφορά για Narkoleptikerinnen Narkoleptikerinnen [pl.]
 • Καταγράψτε την προφορά για Narkoleptikerin Narkoleptikerin [medical]
 • Καταγράψτε την προφορά για Narkoleptiker Narkoleptiker [medical]
 • Καταγράψτε την προφορά για Narkolepsie Narkolepsie [medicine]
 • Καταγράψτε την προφορά για Narben Narben [pl.]

Phrases

 • Καταγράψτε την προφορά για näischt fir onguttnäischt fir ongutt [Other]