Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Hameplättel Hameplättel
 • Καταγράψτε την προφορά για hallefplakeg hallefplakeg
 • Καταγράψτε την προφορά για Hallefmast Hallefmast
 • Καταγράψτε την προφορά για Hallefmarathonen Hallefmarathonen
 • Καταγράψτε την προφορά για Hallefmarathon Hallefmarathon
 • Καταγράψτε την προφορά για Halleffinalistinnen Halleffinalistinnen
 • Καταγράψτε την προφορά για Halleffinalistin Halleffinalistin
 • Καταγράψτε την προφορά για Halleffinalisten Halleffinalisten
 • Καταγράψτε την προφορά για Halleffinalist Halleffinalist
 • Καταγράψτε την προφορά για haitianescher haitianescher
 • Καταγράψτε την προφορά για haitianeschen haitianeschen
 • Καταγράψτε την προφορά για haitianeschem haitianeschem
 • Καταγράψτε την προφορά για haitianescht haitianescht
 • Καταγράψτε την προφορά για haitianesch haitianesch
 • Καταγράψτε την προφορά για Haitianerinnen Haitianerinnen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haitianerin Haitianerin
 • Καταγράψτε την προφορά για Haitianer Haitianer
 • Καταγράψτε την προφορά για Haiserblock Haiserblock
 • Καταγράψτε την προφορά για Haiserbesetzungen Haiserbesetzungen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haiserbesetzung Haiserbesetzung
 • Καταγράψτε την προφορά για Haiflossen Haiflossen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haifloss Haifloss
 • Καταγράψτε την προφορά για Haftkonditiounen Haftkonditiounen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haftkonditioun Haftkonditioun
 • Καταγράψτε την προφορά για Haftflichtversécherungen Haftflichtversécherungen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haftflichtversécherung Haftflichtversécherung
 • Καταγράψτε την προφορά για Hafegesellschaften Hafegesellschaften
 • Καταγράψτε την προφορά για Hafegesellschaft Hafegesellschaft
 • Καταγράψτε την προφορά για Hackerattacken Hackerattacken
 • Καταγράψτε την προφορά για hackerattack hackerattack
 • Καταγράψτε την προφορά για Haasspriedegten Haasspriedegten
 • Καταγράψτε την προφορά για Haasspriedegt Haasspriedegt
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptziler Haaptziler
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptzil Haaptzil
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptzeenen Haaptzeenen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptzeen Haaptzeen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwierkstoffer Haaptwierkstoffer
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwierkstoff Haaptwierkstoff
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwierker Haaptwierker
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwierk Haaptwierk
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwalbureauen Haaptwalbureauen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwalbureau Haaptwalbureau
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwalbüroen Haaptwalbüroen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwalbüro Haaptwalbüro
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwaasserleitungen Haaptwaasserleitungen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptwaasserleitung Haaptwaasserleitung
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptvoleten Haaptvoleten
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptvolet Haaptvolet
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptviraussetzungen Haaptviraussetzungen
 • Καταγράψτε την προφορά για Haaptviraussetzung Haaptviraussetzung