Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Siranöva Siranöva
 • Καταγράψτε την προφορά για Vidigülf Vidigülf
 • Καταγράψτε την προφορά για Burnasch Burnasch
 • Καταγράψτε την προφορά για Gualdrasch Gualdrasch
 • Καταγράψτε την προφορά για Mórla Mórla
 • Καταγράψτε την προφορά για cazzoeula cazzoeula
 • Καταγράψτε την προφορά για senatur senatur
 • Καταγράψτε την προφορά για Don Don [Russia, rivers, male given name, british accent, Donation, Titolo di rispetto ( signore)]
 • Καταγράψτε την προφορά για Lisander Lisander [nomi di persona]
 • Καταγράψτε την προφορά για don Lisander don Lisander [don Alessandro (Manzoni)]
 • Καταγράψτε την προφορά για bruscitt bruscitt [food]
 • Καταγράψτε την προφορά για mondeghili mondeghili
 • Καταγράψτε την προφορά για sguàita sguàita
 • Καταγράψτε την προφορά για inarcà inarcà
 • Καταγράψτε την προφορά για giustà giustà [aggiustato]
 • Καταγράψτε την προφορά για giónta giónta
 • Καταγράψτε την προφορά για giontà giontà
 • Καταγράψτε την προφορά για carabàttola carabàttola
 • Καταγράψτε την προφορά για nòtes nòtes
 • Καταγράψτε την προφορά για frontà frontà
 • Καταγράψτε την προφορά για stracch stracch
 • Καταγράψτε την προφορά για negà negà
 • Καταγράψτε την προφορά για toeù a fitt toeù a fitt
 • Καταγράψτε την προφορά για fitt fitt [Emberi vonások, Skånska, Skåne, Scanian, Scania]
 • Καταγράψτε την προφορά για fittà fittà
 • Καταγράψτε την προφορά για refittóra refittóra
 • Καταγράψτε την προφορά για refittô refittô
 • Καταγράψτε την προφορά για vegnì dénter vegnì dénter
 • Καταγράψτε την προφορά για vegnì drént vegnì drént
 • Καταγράψτε την προφορά για vegnì suu vegnì suu
 • Καταγράψτε την προφορά για vegnì vegnì
 • Καταγράψτε την προφορά για molà molà
 • Καταγράψτε την προφορά για Gioanna d'Arch Gioanna d'Arch
 • Καταγράψτε την προφορά για Praça dos Restauradores Praça dos Restauradores [location]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ciass Ciass
 • Καταγράψτε την προφορά για Menarost Menarost
 • Καταγράψτε την προφορά για sgonfion sgonfion
 • Καταγράψτε την προφορά για crubion crubion
 • Καταγράψτε την προφορά για crubiament crubiament
 • Καταγράψτε την προφορά για crubià crubià
 • Καταγράψτε την προφορά για crubi crubi
 • Καταγράψτε την προφορά για crozz crozz
 • Καταγράψτε την προφορά για crovettà crovettà
 • Καταγράψτε την προφορά για crovetta crovetta
 • Καταγράψτε την προφορά για croved croved
 • Καταγράψτε την προφορά για crodon crodon
 • Καταγράψτε την προφορά για coretton coretton
 • Καταγράψτε την προφορά για corettà corettà
 • Καταγράψτε την προφορά για adaquament adaquament
 • Καταγράψτε την προφορά για adaquà adaquà