Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για 29 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number]
 • Καταγράψτε την προφορά για Portelli Portelli [surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για 20 20 [Number]
 • Καταγράψτε την προφορά για 50 50 [Number, Numbers]
 • Καταγράψτε την προφορά για Curmi Curmi
 • Καταγράψτε την προφορά για 0 0 [Number, nought, zero, ought]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ħallini Ħallini
 • Καταγράψτε την προφορά για ċentru ċentru
 • Καταγράψτε την προφορά για skola skola [noun, verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για volpi volpi
 • Καταγράψτε την προφορά για mixtieq mixtieq
 • Καταγράψτε την προφορά για ċriev ċriev
 • Καταγράψτε την προφορά για jirbħu jirbħu
 • Καταγράψτε την προφορά για xkupa xkupa
 • Καταγράψτε την προφορά για xugaman xugaman
 • Καταγράψτε την προφορά για wizgha wizgha
 • Καταγράψτε την προφορά για werqa werqa
 • Καταγράψτε την προφορά για Alfred Xuereb Alfred Xuereb
 • Καταγράψτε την προφορά για serp serp [zoología, Animal]
 • Καταγράψτε την προφορά για sodda sodda
 • Καταγράψτε την προφορά για siggu siggu
 • Καταγράψτε την προφορά για vapur vapur [nom, Steam]
 • Καταγράψτε την προφορά για vaska vaska [verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για papra papra
 • Καταγράψτε την προφορά για pitazz pitazz
 • Καταγράψτε την προφορά για missieri missieri
 • Καταγράψτε την προφορά για lumija lumija
 • Καταγράψτε την προφορά για hanzir hanzir
 • Καταγράψτε την προφορά για hobza hobza
 • Καταγράψτε την προφορά για Buttiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • Καταγράψτε την προφορά για Buttigieg Buttigieg [family name, surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για xkunvat xkunvat
 • Καταγράψτε την προφορά για Charles Agius Charles Agius
 • Καταγράψτε την προφορά για ferrovija ferrovija
 • Καταγράψτε την προφορά για fekruna fekruna
 • Καταγράψτε την προφορά για fjuri fjuri
 • Καταγράψτε την προφορά για frawla frawla
 • Καταγράψτε την προφορά για dudu dudu [kız isimleri, dudu]
 • Καταγράψτε την προφορά για denfil denfil [denfil]
 • Καταγράψτε την προφορά για dublett dublett [dublett]
 • Καταγράψτε την προφορά για dinja dinja [fruit]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ir-Rabat Ir-Rabat
 • Καταγράψτε την προφορά για cikkulata cikkulata
 • Καταγράψτε την προφορά για curkett curkett
 • Καταγράψτε την προφορά για coff coff
 • Καταγράψτε την προφορά για cintorin cintorin
 • Καταγράψτε την προφορά για ballun ballun
 • Καταγράψτε την προφορά για m'hix m'hix
 • Καταγράψτε την προφορά για m'hijiex m'hijiex
 • Καταγράψτε την προφορά για xiħa xiħa