Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για lumija lumija
 • Καταγράψτε την προφορά για hanzir hanzir
 • Καταγράψτε την προφορά για hobza hobza
 • Καταγράψτε την προφορά για Buttiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • Καταγράψτε την προφορά για Buttigieg Buttigieg [family name, surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για xkunvat xkunvat
 • Καταγράψτε την προφορά για Charles Agius Charles Agius
 • Καταγράψτε την προφορά για ferrovija ferrovija
 • Καταγράψτε την προφορά για fekruna fekruna
 • Καταγράψτε την προφορά για fjuri fjuri
 • Καταγράψτε την προφορά για frawla frawla
 • Καταγράψτε την προφορά για dudu dudu [kız isimleri, dudu]
 • Καταγράψτε την προφορά για denfil denfil [denfil]
 • Καταγράψτε την προφορά για dublett dublett [dublett]
 • Καταγράψτε την προφορά για dinja dinja [fruit]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ir-Rabat Ir-Rabat
 • Καταγράψτε την προφορά για cikkulata cikkulata
 • Καταγράψτε την προφορά για curkett curkett
 • Καταγράψτε την προφορά για coff coff
 • Καταγράψτε την προφορά για cintorin cintorin
 • Καταγράψτε την προφορά για ballun ballun
 • Καταγράψτε την προφορά για m'hix m'hix
 • Καταγράψτε την προφορά για m'hijiex m'hijiex
 • Καταγράψτε την προφορά για xiħa xiħa
 • Καταγράψτε την προφορά για xiħ xiħ
 • Καταγράψτε την προφορά για Uviera Uviera
 • Καταγράψτε την προφορά για Uniformi Uniformi
 • Καταγράψτε την προφορά για Ufficcju Ufficcju
 • Καταγράψτε την προφορά για umbrella umbrella [device, protection, rain]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ohxon Ohxon
 • Καταγράψτε την προφορά για ors ors [noun, bear]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ommi Ommi
 • Καταγράψτε την προφορά για Elmu Elmu
 • Καταγράψτε την προφορά για iebes iebes
 • Καταγράψτε την προφορά για Manny Muscat Manny Muscat
 • Καταγράψτε την προφορά για Ġudaiżmu Ġudaiżmu [Judaism]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ergajna Ergajna
 • Καταγράψτε την προφορά για Iddecieda Iddecieda
 • Καταγράψτε την προφορά για twil twil
 • Καταγράψτε την προφορά για qodma qodma
 • Καταγράψτε την προφορά για Ta’ Giezu Ta’ Giezu [church]
 • Καταγράψτε την προφορά για Gozo Gozo [Malta, island]
 • Καταγράψτε την προφορά για liwja liwja
 • Καταγράψτε την προφορά για Ngħid Ngħid
 • Καταγράψτε την προφορά για istejjer istejjer
 • Καταγράψτε την προφορά για nkun nkun
 • Καταγράψτε την προφορά για nixtieq nixtieq
 • Καταγράψτε την προφορά για fantasija fantasija
 • Καταγράψτε την προφορά για jħobbu jħobbu
 • Καταγράψτε την προφορά για kollha kollha