Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Fghoxx dik il-papra madonna Fghoxx dik il-papra madonna
 • Καταγράψτε την προφορά για bihom bihom
 • Καταγράψτε την προφορά για bikom bikom
 • Καταγράψτε την προφορά για bina bina [female names, Indian names, india, wasp, German names]
 • Καταγράψτε την προφορά για biha biha
 • Καταγράψτε την προφορά για bik bik [Animal]
 • Καταγράψτε την προφορά για bija bija
 • Καταγράψτε την προφορά για bih bih [pronouns, conjugated]
 • Καταγράψτε την προφορά για Sema Sema [seme, sostantivo, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για nisimgħu nisimgħu
 • Καταγράψτε την προφορά για tant tant [adverbes, substantiv, chord, aunt]
 • Καταγράψτε την προφορά για fid-dinja fid-dinja
 • Καταγράψτε την προφορά για Ejja hawnhekk Ejja hawnhekk
 • Καταγράψτε την προφορά για X'għidtli? X'għidtli?
 • Καταγράψτε την προφορά για Fejn qiegħda l-kamra tal-banju? Fejn qiegħda l-kamra tal-banju?
 • Καταγράψτε την προφορά για bejgħ bejgħ
 • Καταγράψτε την προφορά για Jien nitgħallem waħdi Jien nitgħallem waħdi
 • Καταγράψτε την προφορά για X'inhuma l-passatempi tiegħek? X'inhuma l-passatempi tiegħek?
 • Καταγράψτε την προφορά για Aqgħu! Aqgħu!
 • Καταγράψτε την προφορά για augur augur
 • Καταγράψτε την προφορά για lenti ta' l-ingrandiment lenti ta' l-ingrandiment
 • Καταγράψτε την προφορά για Għeluq Sninek it-Tajjeb Għeluq Sninek it-Tajjeb
 • Καταγράψτε την προφορά για għaf għaf
 • Καταγράψτε την προφορά για il-kanċer il-kanċer
 • Καταγράψτε την προφορά για ghandek ghandek
 • Καταγράψτε την προφορά για żagiew żagiew [rzeczownik, noun, firebrand, torch, światło, rozświetlać, płomień, płonąć, dym, źródło światła]
 • Καταγράψτε την προφορά για af af [preposition, mouth, bijwoord, ape, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ta'Dmejrek Ta'Dmejrek [mountain]
 • Καταγράψτε την προφορά για saqqajja saqqajja
 • Καταγράψτε την προφορά για Ugiegh Ugiegh
 • Καταγράψτε την προφορά για Nilghag Nilghag
 • Καταγράψτε την προφορά για Ghasfut Ghasfut
 • Καταγράψτε την προφορά για CELESTYAL CELESTYAL
 • Καταγράψτε την προφορά για Għala Għala
 • Καταγράψτε την προφορά για hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • Καταγράψτε την προφορά για nesa nesa [contracciones]
 • Καταγράψτε την προφορά για Għaxaq Għaxaq
 • Καταγράψτε την προφορά για William Muscat William Muscat
 • Καταγράψτε την προφορά για Charles Scicluna Charles Scicluna
 • Καταγράψτε την προφορά για Inventur Inventur [noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για proċessur proċessur [electronics, computers]
 • Καταγράψτε την προφορά για ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • Καταγράψτε την προφορά για kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • Καταγράψτε την προφορά για kiwja kiwja
 • Καταγράψτε την προφορά για wiegħed wiegħed
 • Καταγράψτε την προφορά για tislijiet tislijiet
 • Καταγράψτε την προφορά για zalza zalza
 • Καταγράψτε την προφορά για attiv attiv
 • Καταγράψτε την προφορά για ċċaqlaq ċċaqlaq
 • Καταγράψτε την προφορά για tagħha tagħha