Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Honjo Honjo
 • Καταγράψτε την προφορά για Tasuku Honjo Tasuku Honjo [nobel prize, scientist]
 • Καταγράψτε την προφορά για Inviting a lover into your bed for some Inviting a lover into your bed for some
 • Καταγράψτε την προφορά για Queesting Queesting
 • Καταγράψτε την προφορά για begeesterend begeesterend
 • Καταγράψτε την προφορά για Alrijne Alrijne
 • Καταγράψτε την προφορά για Frankrijkganger Frankrijkganger
 • Καταγράψτε την προφορά για mooie kleur mooie kleur
 • Καταγράψτε την προφορά για Philadelphia Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • Καταγράψτε την προφορά για schipol schipol [airport]
 • Καταγράψτε την προφορά για Sudan Sudan
 • Καταγράψτε την προφορά για huet huet [winemakers, verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για Huët Huët
 • Καταγράψτε την προφορά για Jean Jean [female names, male names, 法語常見名字, female name, name, first name, surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για Gauthier Huët Gauthier Huët
 • Καταγράψτε την προφορά για Pelger Pelger [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Karel Pelger Karel Pelger
 • Καταγράψτε την προφορά για Hanna Hanna [rzeczownik, noun, imię żeńskie, female first name, odmiana rzeczowników]
 • Καταγράψτε την προφορά για eirerstok eirerstok
 • Καταγράψτε την προφορά για cultfilm cultfilm
 • Καταγράψτε την προφορά για Overlaet Overlaet
 • Καταγράψτε την προφορά για hakaru hakaru
 • Καταγράψτε την προφορά για Hakaru Hashimoto Hakaru Hashimoto
 • Καταγράψτε την προφορά για sjabrak sjabrak
 • Καταγράψτε την προφορά για Veiligheidskleding Veiligheidskleding
 • Καταγράψτε την προφορά για Pieternel Pieternel
 • Καταγράψτε την προφορά για loodlijnig loodlijnig
 • Καταγράψτε την προφορά για pijnlozer pijnlozer
 • Καταγράψτε την προφορά για gourmetlucht gourmetlucht
 • Καταγράψτε την προφορά για het eerloost het eerloost
 • Καταγράψτε την προφορά για meest eerloost meest eerloost
 • Καταγράψτε την προφορά για skyr skyr [food, dairy products, cuisine, company]
 • Καταγράψτε την προφορά για Willebrands Willebrands
 • Καταγράψτε την προφορά για daklozer daklozer
 • Καταγράψτε την προφορά για loze loze
 • Καταγράψτε την προφορά για Emma McLaughlin Emma McLaughlin
 • Καταγράψτε την προφορά για Huang Huang [names, surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για kontlikker kontlikker
 • Καταγράψτε την προφορά για teleangiëctasieën teleangiëctasieën
 • Καταγράψτε την προφορά για Claas Claas [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Emanuel Emegha Emanuel Emegha
 • Καταγράψτε την προφορά για Kuijs Kuijs
 • Καταγράψτε την προφορά για Conilik Conilik
 • Καταγράψτε την προφορά για Gregoor Gregoor
 • Καταγράψτε την προφορά για Aphattel Aphattel
 • Καταγράψτε την προφορά για Homunculus loxodontus Homunculus loxodontus
 • Καταγράψτε την προφορά για Johansen Johansen [surnames, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Takayasu Takayasu