Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Ntokozo Qwabe Ntokozo Qwabe
 • Καταγράψτε την προφορά για iSewula Afrika iSewula Afrika
 • Καταγράψτε την προφορά για iPitori iPitori
 • Καταγράψτε την προφορά για iluju iluju
 • Καταγράψτε την προφορά για isivalo isivalo
 • Καταγράψτε την προφορά για igwayi igwayi
 • Καταγράψτε την προφορά για amathumbu amathumbu
 • Καταγράψτε την προφορά για ilitje ilitje
 • Καταγράψτε την προφορά για ibizo ibizo
 • Καταγράψτε την προφορά για umthetho umthetho
 • Καταγράψτε την προφορά για ihlombe ihlombe
 • Καταγράψτε την προφορά για isifuba isifuba
 • Καταγράψτε την προφορά για uZimu uZimu
 • Καταγράψτε την προφορά για isincele isincele
 • Καταγράψτε την προφορά για ipumalanga ipumalanga
 • Καταγράψτε την προφορά για isitja isitja
 • Καταγράψτε την προφορά για umkhuba umkhuba
 • Καταγράψτε την προφορά για iveke iveke
 • Καταγράψτε την προφορά για imiseme imiseme
 • Καταγράψτε την προφορά για umendo umendo
 • Καταγράψτε την προφορά για idwende idwende
 • Καταγράψτε την προφορά για ihlanya ihlanya
 • Καταγράψτε την προφορά για umuthi umuthi
 • Καταγράψτε την προφορά για isiwebu isiwebu
 • Καταγράψτε την προφορά για utjwala utjwala
 • Καταγράψτε την προφορά για inwabu inwabu
 • Καταγράψτε την προφορά για izembe izembe
 • Καταγράψτε την προφορά για umsana umsana
 • Καταγράψτε την προφορά για ikawu ikawu
 • Καταγράψτε την προφορά για ipi ipi [Zamanalif]
 • Καταγράψτε την προφορά για santoh santoh