Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για folle Oromo folle Oromo
 • Καταγράψτε την προφορά για Sin jaalladha. Sin jaalladha.
 • Καταγράψτε την προφορά για Kubbaa miilaa taphachuu qaba ture. Kubbaa miilaa taphachuu qaba ture.
 • Καταγράψτε την προφορά για Bekoji Bekoji
 • Καταγράψτε την προφορά για ittisuu ittisuu
 • Καταγράψτε την προφορά για gufuu gufuu
 • Καταγράψτε την προφορά για chitti chitti
 • Καταγράψτε την προφορά για Abiyi Ahmed Abiyi Ahmed
 • Καταγράψτε την προφορά για Nechisar Nechisar
 • Καταγράψτε την προφορά για Goree Goree
 • Καταγράψτε την προφορά για Oromoota Oromoota
 • Καταγράψτε την προφορά για wadera wadera
 • Καταγράψτε την προφορά για Negele Negele
 • Καταγράψτε την προφορά για Isiraa'el Isiraa'el
 • Καταγράψτε την προφορά για Pilaanki Pilaanki
 • Καταγράψτε την προφορά για Maaksi Maaksi
 • Καταγράψτε την προφορά για Maaksi Pilaanki Maaksi Pilaanki
 • Καταγράψτε την προφορά για Niiwtan Niiwtan
 • Καταγράψτε την προφορά για Niwuuten Niwuuten
 • Καταγράψτε την προφορά για Is’haaq Is’haaq
 • Καταγράψτε την προφορά για Isaaq Isaaq
 • Καταγράψτε την προφορά για Isaaq Niwuuten Isaaq Niwuuten
 • Καταγράψτε την προφορά για Roontigan Roontigan
 • Καταγράψτε την προφορά για Koonraad Koonraad
 • Καταγράψτε την προφορά για Viilheelmi Viilheelmi
 • Καταγράψτε την προφορά για Viilheelmi Roontigan Viilheelmi Roontigan
 • Καταγράψτε την προφορά για Yuurooppi Yuurooppi
 • Καταγράψτε την προφορά για Jaappaan Jaappaan
 • Καταγράψτε την προφορά για Indiyaa Indiyaa
 • Καταγράψτε την προφορά για Sudaan Sudaan
 • Καταγράψτε την προφορά για Pileetoo Pileetoo
 • Καταγράψτε την προφορά για why are you here? why are you here?
 • Καταγράψτε την προφορά για Kalaadiin duufaan buna.'A cow with a white stripe on the back'' Kalaadiin duufaan buna.'A cow with a white stripe on the back''
 • Καταγράψτε την προφορά για zigni zigni
 • Καταγράψτε την προφορά για Gigessa Gigessa
 • Καταγράψτε την προφορά για Ariifataa Ariifataa
 • Καταγράψτε την προφορά για Gurmaawaa Gurmaawaa
 • Καταγράψτε την προφορά για gantummaa gantummaa
 • Καταγράψτε την προφορά για gantuu gantuu
 • Καταγράψτε την προφορά για haasofsiisi haasofsiisi
 • Καταγράψτε την προφορά για bilbiluudhaan bilbiluudhaan
 • Καταγράψτε την προφορά για kenname kenname
 • Καταγράψτε την προφορά για keetiif keetiif
 • Καταγράψτε την προφορά για goodina goodina
 • Καταγράψτε την προφορά για naannoo naannoo
 • Καταγράψτε την προφορά για bilbilaa bilbilaa
 • Καταγράψτε την προφορά για ta'e ta'e
 • Καταγράψτε την προφορά για gaafatu gaafatu
 • Καταγράψτε την προφορά για fudhattu fudhattu
 • Καταγράψτε την προφορά για murtaa'e murtaa'e