Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για Lon ch’it die? Lon ch’it die?
 • Καταγράψτε την προφορά για andoa ‘t ses? andoa ‘t ses?
 • Καταγράψτε την προφορά για coma ch’it ciame? coma ch’it ciame?
 • Καταγράψτε την προφορά για Va bin Va bin
 • Καταγράψτε την προφορά για ‘Na maravija! ‘Na maravija!
 • Καταγράψτε την προφορά για Mi i stagh bin, e ti? Mi i stagh bin, e ti?
 • Καταγράψτε την προφορά για Com it ëstas? Com it ëstas?
 • Καταγράψτε την προφορά για Adiù Adiù
 • Καταγράψτε την προφορά για com vala? com vala?
 • Καταγράψτε την προφορά για spatuss spatuss
 • Καταγράψτε την προφορά για Wiksionari Wiksionari
 • Καταγράψτε την προφορά για sent sent [verb, verb past tense, verb past tenses, late, vėlus, pénz, money, verb - present, verb - present tense]
 • Καταγράψτε την προφορά για rusca rusca
 • Καταγράψτε την προφορά για poj poj
 • Καταγράψτε την προφορά για i sarìe i sarìe
 • Καταγράψτε την προφορά για i sarìo i sarìo
 • Καταγράψτε την προφορά για a sarìa a sarìa
 • Καταγράψτε την προφορά για it sarìe it sarìe
 • Καταγράψτε την προφορά για i sarìa i sarìa
 • Καταγράψτε την προφορά για a fusso a fusso
 • Καταγράψτε την προφορά για i fusse i fusse
 • Καταγράψτε την προφορά για i fusso i fusso
 • Καταγράψτε την προφορά για a fussa a fussa
 • Καταγράψτε την προφορά για it fusse it fusse
 • Καταγράψτε την προφορά για i fussa i fussa
 • Καταγράψτε την προφορά για a sio a sio
 • Καταγράψτε την προφορά για i sie i sie
 • Καταγράψτε την προφορά για i sio i sio
 • Καταγράψτε την προφορά για a sia a sia
 • Καταγράψτε την προφορά για it sie it sie
 • Καταγράψτε την προφορά για i sia i sia
 • Καταγράψτε την προφορά για i saran i saran
 • Καταγράψτε την προφορά για i sareve i sareve
 • Καταγράψτε την προφορά για i saroma i saroma
 • Καταγράψτε την προφορά για a sarà a sarà
 • Καταγράψτε την προφορά για it saras it saras
 • Καταγράψτε την προφορά για i sarai i sarai
 • Καταγράψτε την προφορά για a j'ero a j'ero
 • Καταγράψτε την προφορά για i j'ere i j'ere
 • Καταγράψτε την προφορά για i j'ero i j'ero
 • Καταγράψτε την προφορά για it j'ere it j'ere
 • Καταγράψτε την προφορά για i j'era i j'era
 • Καταγράψτε την προφορά για i seve i seve
 • Καταγράψτε την προφορά για i soma i soma
 • Καταγράψτε την προφορά για it ses it ses
 • Καταγράψτε την προφορά για i son i son
 • Καταγράψτε την προφορά για stàit stàit
 • Καταγράψτε την προφορά για essend essend
 • Καταγράψτε την προφορά για bagna bagna
 • Καταγράψτε την προφορά για a l'avrìo a l'avrìo

Phrases