Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για pomislili pomislili
 • Καταγράψτε την προφορά για celtovina celtovina
 • Καταγράψτε την προφορά για veber veber
 • Καταγράψτε την προφορά για mizoginija mizoginija
 • Καταγράψτε την προφορά για mizoginije mizoginije
 • Καταγράψτε την προφορά για ugasnili ugasnili
 • Καταγράψτε την προφορά για manj kot manj kot
 • Καταγράψτε την προφορά για vragolij vragolij
 • Καταγράψτε την προφορά για Solkan Solkan [town near Nova Gorica]
 • Καταγράψτε την προφορά για napačne napačne
 • Καταγράψτε την προφορά για Poljšak Poljšak
 • Καταγράψτε την προφορά για treši treši [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για narpred narpred [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για tvorničar tvorničar
 • Καταγράψτε την προφορά για oja oja [acquila]
 • Καταγράψτε την προφορά για operosorum operosorum
 • Καταγράψτε την προφορά για Grušovnik Grušovnik
 • Καταγράψτε την προφορά για Kai Kai [Canadian singers, male given name]
 • Καταγράψτε την προφορά για Čerenjak Čerenjak
 • Καταγράψτε την προφορά για Krošelj Krošelj
 • Καταγράψτε την προφορά για gladnih gladnih
 • Καταγράψτε την προφορά για Zvrhnja Vesca Zvrhnja Vesca [place, Austria, Slovenian]
 • Καταγράψτε την προφορά για konjca konjca
 • Καταγράψτε την προφορά για díra díra
 • Καταγράψτε την προφορά για viržínka viržínka
 • Καταγράψτε την προφορά για sátirski sátirski
 • Καταγράψτε την προφορά για ekstirpirati ekstirpirati
 • Καταγράψτε την προφορά για sirdar sirdar
 • Καταγράψτε την προφορά για cirkulár cirkulár
 • Καταγράψτε την προφορά για bírt bírt [ige]
 • Καταγράψτε την προφορά για birtíja birtíja
 • Καταγράψτε την προφορά για círk círk
 • Καταγράψτε την προφορά για spánjščica spánjščica
 • Καταγράψτε την προφορά για kampánjščina kampánjščina
 • Καταγράψτε την προφορά για kónjščak kónjščak
 • Καταγράψτε την προφορά για šnjúr šnjúr
 • Καταγράψτε την προφορά για njuriti njuriti
 • Καταγράψτε την προφορά για iznenaditi iznenaditi
 • Καταγράψτε την προφορά για znenaditi znenaditi
 • Καταγράψτε την προφορά για barvína barvína
 • Καταγράψτε την προφορά για ajdína ajdína
 • Καταγράψτε την προφορά για negnòj negnòj
 • Καταγράψτε την προφορά για onégov onégov
 • Καταγράψτε την προφορά για negodè negodè
 • Καταγράψτε την προφορά για libertínec libertínec
 • Καταγράψτε την προφορά για líkanec líkanec
 • Καταγράψτε την προφορά για kosténec kosténec
 • Καταγράψτε την προφορά για blínec blínec
 • Καταγράψτε την προφορά για renéta renéta
 • Καταγράψτε την προφορά για podnéta podnéta

Phrases

 • Καταγράψτε την προφορά για v dno dušev dno duše [Everyday Phrases]
 • Καταγράψτε την προφορά για v Šalekuv Šaleku [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για Frederick M. RenerFrederick M. Rener [Other]