Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για moten moten
 • Καταγράψτε την προφορά για Poljšak Poljšak
 • Καταγράψτε την προφορά για usmrti usmrti [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για treši treši [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για grom grom [German names, growl, Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για narpred narpred [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για čmò čmò [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για skrbi skrbi [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για prsih prsih [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για utopi utopi [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για sladkó sladkó [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για obrodile obrodile [Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για Težava Težava
 • Καταγράψτε την προφορά για Zamisel Zamisel
 • Καταγράψτε την προφορά για reč reč [speech]
 • Καταγράψτε την προφορά για prišel prišel [prišel, priti]
 • Καταγράψτε την προφορά για tvorničar tvorničar
 • Καταγράψτε την προφορά για Ehe Ehe [noun, ehe, Ehe!]
 • Καταγράψτε την προφορά για tvrdka tvrdka
 • Καταγράψτε την προφορά για oja oja [acquila]
 • Καταγράψτε την προφορά για operosorum operosorum
 • Καταγράψτε την προφορά για Tjaramdadam Tjaramdadam
 • Καταγράψτε την προφορά για Grušovnik Grušovnik
 • Καταγράψτε την προφορά για soca soca
 • Καταγράψτε την προφορά για Kai Kai [Canadian singers, male given name]
 • Καταγράψτε την προφορά για OSTERC OSTERC
 • Καταγράψτε την προφορά για REBOLJ REBOLJ
 • Καταγράψτε την προφορά για Čerenjak Čerenjak
 • Καταγράψτε την προφορά για Krošelj Krošelj
 • Καταγράψτε την προφορά για gladnih gladnih
 • Καταγράψτε την προφορά για Srčno Srčno
 • Καταγράψτε την προφορά για krvoprelitje krvoprelitje
 • Καταγράψτε την προφορά για Zvrhnja Vesca Zvrhnja Vesca [place, Austria, Slovenian]
 • Καταγράψτε την προφορά για konjca konjca
 • Καταγράψτε την προφορά για odbira odbira
 • Καταγράψτε την προφορά για líra líra [literature]
 • Καταγράψτε την προφορά για díra díra
 • Καταγράψτε την προφορά για nadzirljív nadzirljív
 • Καταγράψτε την προφορά για dekodirnik dekodirnik
 • Καταγράψτε την προφορά για afirmacija afirmacija
 • Καταγράψτε την προφορά για irh irh
 • Καταγράψτε την προφορά για zbirčica zbirčica
 • Καταγράψτε την προφορά για izvirček izvirček
 • Καταγράψτε την προφορά για viržínka viržínka
 • Καταγράψτε την προφορά για sátirski sátirski
 • Καταγράψτε την προφορά για bombardírski bombardírski
 • Καταγράψτε την προφορά για ekstirpirati ekstirpirati
 • Καταγράψτε την προφορά για Nirvana Nirvana [nirvana, music, grunge, Emotion, musica, bands, buddhism, philosophy, spirituality, sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για šmirgel šmirgel
 • Καταγράψτε την προφορά για virtuoz virtuoz [nominative]