Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Brand-Flu Brand-Flu
 • Καταγράψτε την προφορά για makaperi makaperi
 • Καταγράψτε την προφορά για faja lobi faja lobi
 • Καταγράψτε την προφορά για Sranang Sranang
 • Καταγράψτε την προφορά για yesi yesi
 • Καταγράψτε την προφορά για yesibuba yesibuba
 • Καταγράψτε την προφορά για yesi-ati yesi-ati
 • Καταγράψτε την προφορά για yesi-olo yesi-olo
 • Καταγράψτε την προφορά για yesimama yesimama
 • Καταγράψτε την προφορά για yesilinga yesilinga
 • Καταγράψτε την προφορά για yesikaka yesikaka
 • Καταγράψτε την προφορά για yesidoti yesidoti
 • Καταγράψτε την προφορά για yeye yeye [eye]
 • Καταγράψτε την προφορά για yeyefasi yeyefasi
 • Καταγράψτε την προφορά για yolisti yolisti
 • Καταγράψτε την προφορά για yola yola [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για yoku yoku
 • Καταγράψτε την προφορά για yokro yokro
 • Καταγράψτε την προφορά για yongu yongu
 • Καταγράψτε την προφορά για bromki bromki
 • Καταγράψτε την προφορά για yonkuman yonkuman
 • Καταγράψτε την προφορά για yorka yorka
 • Καταγράψτε την προφορά για yorkaberi yorkaberi
 • Καταγράψτε την προφορά για yorkatafra yorkatafra
 • Καταγράψτε την προφορά για yosyosi-skoro yosyosi-skoro
 • Καταγράψτε την προφορά για yosyosi yosyosi
 • Καταγράψτε την προφορά για yowka yowka
 • Καταγράψτε την προφορά για yowla yowla
 • Καταγράψτε την προφορά για yuru-oso yuru-oso
 • Καταγράψτε την προφορά για yuru yuru
 • Καταγράψτε την προφορά για yuruten yuruten
 • Καταγράψτε την προφορά για yusrefi yusrefi
 • Καταγράψτε την προφορά για zuidsei zuidsei
 • Καταγράψτε την προφορά για wetweti wetweti
 • Καταγράψτε την προφορά για weti weti
 • Καταγράψτε την προφορά για telo telo [water, body, sostantivo, food]
 • Καταγράψτε την προφορά για gowtu gowtu [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για kabasino kabasino [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για koroskotriki koroskotriki [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για kupru kupru [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για kwiki kwiki [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για srivru srivru [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για sungu sungu [chemical element, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για ten ten [Number]
 • Καταγράψτε την προφορά για loto loto [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για Afrka Afrka
 • Καταγράψτε την προφορά για Amrika Amrika
 • Καταγράψτε την προφορά για ropa ropa [Polish towns and villages, rzeczownik, noun, Polish rivers, rzeka, river, Wisłoka, dopływ]
 • Καταγράψτε την προφορά για geografi geografi
 • Καταγράψτε την προφορά για blaka blaka [color]