Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για Liselotte Liselotte
 • Καταγράψτε την προφορά για hopslingrad hopslingrad
 • Καταγράψτε την προφορά για John Lundvik John Lundvik
 • Καταγράψτε την προφορά για värdeindikation värdeindikation
 • Καταγράψτε την προφορά για klänger klänger
 • Καταγράψτε την προφορά για inerta inerta [adjective]
 • Καταγράψτε την προφορά για Leone Leone [astrology, nome proprio di persona, nomi di persona, araldica, family name]
 • Καταγράψτε την προφορά για bioackumulering bioackumulering
 • Καταγράψτε την προφορά για elektrofores elektrofores
 • Καταγράψτε την προφορά για handmålad handmålad
 • Καταγράψτε την προφορά για Androcentrism Androcentrism
 • Καταγράψτε την προφορά για budgivare budgivare
 • Καταγράψτε την προφορά για kaffemaskin kaffemaskin
 • Καταγράψτε την προφορά για undulaten undulaten [fågel]
 • Καταγράψτε την προφορά για kustlabb kustlabb [Stercorarius parasiticus]
 • Καταγράψτε την προφορά για Burton Burton [surname, name, family name]
 • Καταγράψτε την προφορά για övningarna övningarna
 • Καταγράψτε την προφορά για förindustriell förindustriell
 • Καταγράψτε την προφορά για svinkätte svinkätte
 • Καταγράψτε την προφορά για kvällnar kvällnar
 • Καταγράψτε την προφορά για svinhus svinhus
 • Καταγράψτε την προφορά για okänslighet okänslighet
 • Καταγράψτε την προφορά για gelatiniserad gelatiniserad
 • Καταγράψτε την προφορά για domestik domestik [masculine noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για sladdra sladdra
 • Καταγράψτε την προφορά για sladdrar sladdrar
 • Καταγράψτε την προφορά για Tudela Tudela
 • Καταγράψτε την προφορά για Ludvig Igra Ludvig Igra
 • Καταγράψτε την προφορά για vamptyper vamptyper
 • Καταγράψτε την προφορά για lidret lidret
 • Καταγράψτε την προφορά για Saipan Saipan [Mariana Islands, Pacific Ocean]
 • Καταγράψτε την προφορά για ängsbräsma ängsbräsma [Cardamine pratensis]
 • Καταγράψτε την προφορά για vamptypen vamptypen
 • Καταγράψτε την προφορά για vamptyperna vamptyperna
 • Καταγράψτε την προφορά για vamptyp vamptyp
 • Καταγράψτε την προφορά για skullbroar skullbroar
 • Καταγράψτε την προφορά για skullbroarna skullbroarna
 • Καταγράψτε την προφορά για kavelbroar kavelbroar
 • Καταγράψτε την προφορά για kavelbroarna kavelbroarna
 • Καταγράψτε την προφορά για skullbro skullbro
 • Καταγράψτε την προφορά για skullbron skullbron
 • Καταγράψτε την προφορά για kavelbro kavelbro
 • Καταγράψτε την προφορά για kavelbron kavelbron
 • Καταγράψτε την προφορά για svängbron svängbron
 • Καταγράψτε την προφορά για pålbro pålbro
 • Καταγράψτε την προφορά για rullbroar rullbroar
 • Καταγράψτε την προφορά για rullbroarna rullbroarna
 • Καταγράψτε την προφορά για bockbroar bockbroar
 • Καταγράψτε την προφορά για bockbroarna bockbroarna
 • Καταγράψτε την προφορά για rullbro rullbro

Phrases

 • Καταγράψτε την προφορά για bli anmäldbli anmäld [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για åker faståker fast [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για någon annannågon annan [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για på tal om detpå tal om det [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για röd som blodröd som blod [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για kvinnan som gick hemkvinnan som gick hem [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για olika betydelserolika betydelser [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για Vad föredrar du?Vad föredrar du? [Everyday Phrases]