Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για uppmanar uppmanar
 • Καταγράψτε την προφορά για spishäll spishäll
 • Καταγράψτε την προφορά για Alexander Woentin Alexander Woentin
 • Καταγράψτε την προφορά για bockbron bockbron
 • Καταγράψτε την προφορά για vågbron vågbron
 • Καταγράψτε την προφορά για vågbroar vågbroar
 • Καταγράψτε την προφορά για avgörelsen avgörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για flankrörelserna flankrörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για linjerörelse linjerörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για linjerörelsen linjerörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για böljerörelsen böljerörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για böljerörelser böljerörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για lottarörelse lottarörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για lottarörelsen lottarörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για lottarörelser lottarörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για kassarörelse kassarörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για kassarörelsen kassarörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για kassarörelser kassarörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για kassarörelserna kassarörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για hävrörelserna hävrörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για hävrörelse hävrörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για hävrörelsen hävrörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για hävrörelser hävrörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για gruvrörelse gruvrörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για gruvrörelsen gruvrörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για gruvrörelser gruvrörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για gruvrörelserna gruvrörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για rattrörelsen rattrörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για rattrörelser rattrörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για rattrörelserna rattrörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για poströrelsen poströrelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για poströrelser poströrelser
 • Καταγράψτε την προφορά για poströrelserna poströrelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για rattrörelse rattrörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για sektrörelser sektrörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για sektrörelserna sektrörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για poströrelse poströrelse
 • Καταγράψτε την προφορά για livsrörelser livsrörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για livsrörelserna livsrörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για sektrörelse sektrörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για sektrörelsen sektrörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για massrörelserna massrörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για livsrörelse livsrörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για livsrörelsen livsrörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για ögonrörelserna ögonrörelserna
 • Καταγράψτε την προφορά για massrörelse massrörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για massrörelsen massrörelsen
 • Καταγράψτε την προφορά για massrörelser massrörelser
 • Καταγράψτε την προφορά για ögonrörelse ögonrörelse
 • Καταγράψτε την προφορά για ögonrörelsen ögonrörelsen

Phrases