Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για Grahn Grahn
 • Καταγράψτε την προφορά για clawfinger clawfinger
 • Καταγράψτε την προφορά για distriktssjuksköterska distriktssjuksköterska
 • Καταγράψτε την προφορά για grafologi grafologi
 • Καταγράψτε την προφορά για Eldar Eldar [male name]
 • Καταγράψτε την προφορά για bäckar bäckar [nature]
 • Καταγράψτε την προφορά για mandarinand mandarinand [Aix galericulata]
 • Καταγράψτε την προφορά για generalguvernör generalguvernör
 • Καταγράψτε την προφορά για kådis kådis [slang]
 • Καταγράψτε την προφορά για Kunst Kunst [German loanwords, art, noun, Kunst]
 • Καταγράψτε την προφορά για Jacqueline Cabaj Awad Jacqueline Cabaj Awad [tennis player]
 • Καταγράψτε την προφορά για sälgbuskarna sälgbuskarna
 • Καταγράψτε την προφορά για ramibuske ramibuske
 • Καταγράψτε την προφορά για matébuskar matébuskar
 • Καταγράψτε την προφορά για matébuskarna matébuskarna
 • Καταγράψτε την προφορά για sälgbuske sälgbuske
 • Καταγράψτε την προφορά για videbuskarna videbuskarna
 • Καταγράψτε την προφορά για matébuske matébuske
 • Καταγράψτε την προφορά για matébusken matébusken
 • Καταγράψτε την προφορά για tebuskarna tebuskarna
 • Καταγράψτε την προφορά για videbuske videbuske
 • Καταγράψτε την προφορά για videbusken videbusken
 • Καταγράψτε την προφορά για tebuske tebuske
 • Καταγράψτε την προφορά για kokabuskar kokabuskar
 • Καταγράψτε την προφορά για kokabuskarna kokabuskarna
 • Καταγράψτε την προφορά για kopkabuske kopkabuske
 • Καταγράψτε την προφορά για albuskarna albuskarna
 • Καταγράψτε την προφορά για halvdelarna halvdelarna
 • Καταγράψτε την προφορά για halvdelar halvdelar
 • Καταγράψτε την προφορά για framdelen framdelen
 • Καταγράψτε την προφορά για framdelar framdelar
 • Καταγράψτε την προφορά για lottsedlar lottsedlar
 • Καταγράψτε την προφορά για lottsedlarna lottsedlarna
 • Καταγράψτε την προφορά για slutsedlarna slutsedlarna
 • Καταγράψτε την προφορά για småsedlarna småsedlarna
 • Καταγράψτε την προφορά για lottsedel lottsedel
 • Καταγράψτε την προφορά για loittsedeln loittsedeln
 • Καταγράψτε την προφορά για röstsedlar röstsedlar
 • Καταγράψτε την προφορά για småsedel småsedel
 • Καταγράψτε την προφορά για småsedlar småsedlar
 • Καταγράψτε την προφορά για pantsedlarna pantsedlarna
 • Καταγράψτε την προφορά για röströstsedel röströstsedel
 • Καταγράψτε την προφορά για röstsedeln röstsedeln
 • Καταγράψτε την προφορά για pantsedeln pantsedeln
 • Καταγράψτε την προφορά για pantsedlar pantsedlar
 • Καταγράψτε την προφορά για löpsedlarna löpsedlarna
 • Καταγράψτε την προφορά για matsedlarna matsedlarna
 • Καταγράψτε την προφορά για tumsedlar tumsedlar

Phrases

 • Καταγράψτε την προφορά για rör sig om rör sig om [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για ta det lygnt ta det lygnt [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για samlade verk samlade verk [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για utökad demokrati kräver ökade kunskaper utökad demokrati kräver ökade kunskaper [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για synd sund synd sund [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για primary Sjögren syndrome primary Sjögren syndrome [Scientific/Medical terms]
 • Καταγράψτε την προφορά για alex hemunt alex hemunt [Other]
 • Καταγράψτε την προφορά για till befolkningen till befolkningen [Other]