Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για คุณเกิดเดือนอะไร คุณเกิดเดือนอะไร [In what month were you born?, В каком месяце ты родился?]
 • Καταγράψτε την προφορά για คุณอะไร คุณอะไร [In what month were you born?, В каком месяце ты родился?]
 • Καταγράψτε την προφορά για ตุ้ม ตุ้ม [bob, грузик]
 • Καταγράψτε την προφορά για party girl party girl [derogatory term, thai]
 • Καταγράψτε την προφορά για ร้าง ร้าง
 • Καταγράψτε την προφορά για ราวไต่ ราวไต่
 • Καταγράψτε την προφορά για โจทย์ โจทย์
 • Καταγράψτε την προφορά για ครอบ ครอบ
 • Καταγράψτε την προφορά για Forsbrey Forsbrey
 • Καταγράψτε την προφορά για ครองสมบัติ ครองสมบัติ
 • Καταγράψτε την προφορά για 0 0 [Number, nought, zero, ought]
 • Καταγράψτε την προφορά για เสียงสามัญ เสียงสามัญ [обычный тон, ровный тон]
 • Καταγράψτε την προφορά για เสียงจัตวา เสียงจัตวา [восходящий тон, нижний излом]
 • Καταγράψτε την προφορά για เสียงตริ เสียงตริ [высокий тон]
 • Καταγράψτε την προφορά για เสียงไท เสียงไท [падающий тон, верхний излом]
 • Καταγράψτε την προφορά για เสียงเอก เสียงเอก [falling tone, низкий тон]
 • Καταγράψτε την προφορά για ต้อน ต้อน
 • Καταγράψτε την προφορά για ភូមិពលអតុល្យតេជ ភូមិពលអតុល្យតេជ
 • Καταγράψτε την προφορά για เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ [999, 75 Baht, 75 THB, Девятьсот девяносто девять бато, 999 батов 75 сатанг]
 • Καταγράψτε την προφορά για ซ้ำๆ ซ้ำๆ [repeatedly, повторять]
 • Καταγράψτε την προφορά για โจน โจน
 • Καταγράψτε την προφορά για กวาวเครือแดง กวาวเครือแดง [Herbs]
 • Καταγράψτε την προφορά για นำมันงู นำมันงู
 • Καταγράψτε την προφορά για กุ้งพล่า กุ้งพล่า
 • Καταγράψτε την προφορά για คอกลม คอกลม
 • Καταγράψτε την προφορά για เสี่ยว เสี่ยว [trash]
 • Καταγράψτε την προφορά για เรียกพี่ เรียกพี่ [older brother]
 • Καταγράψτε την προφορά για สระสั้น สระสั้น [short vowel, короткая гласная]
 • Καταγράψτε την προφορά για สระยาว สระยาว [long vowel]
 • Καταγράψτε την προφορά για หมุด หมุด
 • Καταγράψτε την προφορά για Tantraworasin Tantraworasin
 • Καταγράψτε την προφορά για Apichat Apichat
 • Καταγράψτε την προφορά για มองไม่เห็น มองไม่เห็น
 • Καταγράψτε την προφορά για กระแจะ กระแจะ
 • Καταγράψτε την προφορά για โลแกน โลแกน [логан, Logan]
 • Καταγράψτε την προφορά για ห้าสิบเอ็ด ห้าสิบเอ็ด [51, ๕๑]
 • Καταγράψτε την προφορά για ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ด [27, ๒๗]
 • Καταγράψτε την προφορά για มีชีวิตอยู่ มีชีวิตอยู่
 • Καταγράψτε την προφορά για Athit Athit
 • Καταγράψτε την προφορά για มัสมั่น มัสมั่น [massaman curry]
 • Καταγράψτε την προφορά για ปัลลวะ ปัลลวะ
 • Καταγράψτε την προφορά για ต์ ต์
 • Καταγράψτε την προφορά για ย
 • Καταγράψτε την προφορά για ต
 • Καταγράψτε την προφορά για รากศัพท์ รากศัพท์
 • Καταγράψτε την προφορά για โปเลเซีย โปเลเซีย
 • Καταγράψτε την προφορά για เพลิน พรหมแดน เพลิน พรหมแดน
 • Καταγράψτε την προφορά για แกงกรุหม่า แกงกรุหม่า
 • Καταγράψτε την προφορά για แกงกุรุหม่า แกงกุรุหม่า
 • Καταγράψτε την προφορά για 洗澡 洗澡 [闽南-洗身]