Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για tlhIH quvHa' tlhIH quvHa'
 • Καταγράψτε την προφορά για qaStaHvIS ram jIyItnIS qaStaHvIS ram jIyItnIS
 • Καταγράψτε την προφορά για petaQ ghaH DonalD trump'e'. petaQ ghaH DonalD trump'e'.
 • Καταγράψτε την προφορά για Doqqu' 'epIl naH. Doqqu' 'epIl naH.
 • Καταγράψτε την προφορά για Qu’vatlh Qu’vatlh
 • Καταγράψτε την προφορά για joh joh
 • Καταγράψτε την προφορά για Kuvah'Magh Kuvah'Magh
 • Καταγράψτε την προφορά για Ko'wa-mach Ko'wa-mach
 • Καταγράψτε την προφορά για petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'. petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'.
 • Καταγράψτε την προφορά για mataH HeghDI' chaH! mataH HeghDI' chaH!
 • Καταγράψτε την προφορά για nughDaq mayIn. nughDaq mayIn.
 • Καταγράψτε την προφορά για Z Z [alphabet, consonants, letters, letter, Sosič Balerina, Marjan Bregant, Prešeren]
 • Καταγράψτε την προφορά για Q'ploq Q'ploq
 • Καταγράψτε την προφορά για 'oHbej 'oHbej [adveb]
 • Καταγράψτε την προφορά για Qumwl' ylchu' Qumwl' ylchu'
 • Καταγράψτε την προφορά για Big Mac Big Mac [product names, fast food, food]
 • Καταγράψτε την προφορά για bIyIt bIyIt
 • Καταγράψτε την προφορά για jIyIt jIyIt
 • Καταγράψτε την προφορά για ponglIj ponglIj
 • Καταγράψτε την προφορά για 'oH'a' 'oH'a'
 • Καταγράψτε την προφορά για qaplan qaplan [Zamanalif, zoology, зоология]
 • Καταγράψτε την προφορά για nuqjatlh nuqjatlh
 • Καταγράψτε την προφορά για bImach bImach
 • Καταγράψτε την προφορά για ' ' [apostrophe, 작은 따옴표, symbol]
 • Καταγράψτε την προφορά για maQong maQong
 • Καταγράψτε την προφορά για jIvum jIvum
 • Καταγράψτε την προφορά για Suqet Suqet
 • Καταγράψτε την προφορά για maqet maqet
 • Καταγράψτε την προφορά για bISup bISup
 • Καταγράψτε την προφορά για Hab SoSlI' Quch! Hab SoSlI' Quch!
 • Καταγράψτε την προφορά για yIbaH yIbaH
 • Καταγράψτε την προφορά για jIyaj jIyaj
 • Καταγράψτε την προφορά για jIyajbe' jIyajbe'
 • Καταγράψτε την προφορά για vlghajbe' vlghajbe'
 • Καταγράψτε την προφορά για jlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • Καταγράψτε την προφορά για HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • Καταγράψτε την προφορά για joH'a joH'a
 • Καταγράψτε την προφορά για Qapla'ghu Qapla'ghu
 • Καταγράψτε την προφορά για qey qey [verbs]
 • Καταγράψτε την προφορά για Qeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • Καταγράψτε την προφορά για chu' chu'
 • Καταγράψτε την προφορά για tlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • Καταγράψτε την προφορά για tet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για cha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • Καταγράψτε την προφορά για sup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • Καταγράψτε την προφορά για togh togh
 • Καταγράψτε την προφορά για hov hov
 • Καταγράψτε την προφορά για chis chis [chis, surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan, surname]