Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

 • Καταγράψτε την προφορά για yIbaH yIbaH
 • Καταγράψτε την προφορά για jIyaj jIyaj
 • Καταγράψτε την προφορά για jIyajbe' jIyajbe'
 • Καταγράψτε την προφορά για vlghajbe' vlghajbe'
 • Καταγράψτε την προφορά για jlyajbe' jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • Καταγράψτε την προφορά για HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • Καταγράψτε την προφορά για joH'a joH'a
 • Καταγράψτε την προφορά για Qapla'ghu Qapla'ghu
 • Καταγράψτε την προφορά για qey qey [verbs]
 • Καταγράψτε την προφορά για Qeb Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • Καταγράψτε την προφορά για chu' chu'
 • Καταγράψτε την προφορά για tlhogh tlhogh [marriage, wedding]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mong Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • Καταγράψτε την προφορά για tet tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για cha'maH cha'maH [Numbers, Number]
 • Καταγράψτε την προφορά για sup sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • Καταγράψτε την προφορά για togh togh
 • Καταγράψτε την προφορά για hov hov
 • Καταγράψτε την προφορά για chis chis [chis]
 • Καταγράψτε την προφορά για mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • Καταγράψτε την προφορά για chal chal [here]
 • Καταγράψτε την προφορά για qeS’a’ qeS’a’
 • Καταγράψτε την προφορά για pIn'a' pIn'a' [maestra]
 • Καταγράψτε την προφορά για parmaq parmaq [amor]
 • Καταγράψτε την προφορά για Wlj Wlj
 • Καταγράψτε την προφορά για ba Qa' ba Qa'
 • Καταγράψτε την προφορά για Qaqqu Qaqqu
 • Καταγράψτε την προφορά για qamuSHa qamuSHa
 • Καταγράψτε την προφορά για    
 • Καταγράψτε την προφορά για bIHnuch bIHnuch
 • Καταγράψτε την προφορά για nIm wIb ngogh nIm wIb ngogh [food]
 • Καταγράψτε την προφορά για ghogh HablI'Hom ghogh HablI'Hom [communication technology]
 • Καταγράψτε την προφορά για 'echletHom 'echletHom
 • Καταγράψτε την προφορά για puH Doj puH Doj
 • Καταγράψτε την προφορά για raQ raQ
 • Καταγράψτε την προφορά για mIllogh qonwI' mIllogh qonwI'
 • Καταγράψτε την προφορά για lupwI' lupwI'
 • Καταγράψτε την προφορά για ghem ghem
 • Καταγράψτε την προφορά για ghor ghor
 • Καταγράψτε την προφορά για tIr ngogh tIr ngogh
 • Καταγράψτε την προφορά για QoghIj QoghIj [body part]
 • Καταγράψτε την προφορά για loDHom loDHom
 • Καταγράψτε την προφορά για ngaSwI' ngaSwI' [container]
 • Καταγράψτε την προφορά για bal bal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, NL AUB, adverb, container]
 • Καταγράψτε την προφορά για porgh porgh
 • Καταγράψτε την προφορά για biQ Duj biQ Duj
 • Καταγράψτε την προφορά για SuD 'ej wov SuD 'ej wov [colors]
 • Καταγράψτε την προφορά για Huch nav Huch nav
 • Καταγράψτε την προφορά για qam Do Duj qam Do Duj
 • Καταγράψτε την προφορά για qa'vIn qa'vIn [Beverage]

Phrases