Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για wanpla wanpla
 • Καταγράψτε την προφορά για Isaia Toeava Isaia Toeava
 • Καταγράψτε την προφορά για Israel Israel
 • Καταγράψτε την προφορά για India India
 • Καταγράψτε την προφορά για Taiwan Taiwan
 • Καταγράψτε την προφορά για Platon Platon
 • Καταγράψτε την προφορά για 没有 没有
 • Καταγράψτε την προφορά για Lace Kunei Lace Kunei
 • Καταγράψτε την προφορά για Ramona Padio Ramona Padio
 • Καταγράψτε την προφορά για Belinda Giada Belinda Giada
 • Καταγράψτε την προφορά για Christol Mato Christol Mato
 • Καταγράψτε την προφορά για Selina Unamba Selina Unamba
 • Καταγράψτε την προφορά για Martha Karl Martha Karl
 • Καταγράψτε την προφορά για liklik liklik
 • Καταγράψτε την προφορά για Papua Papua
 • Καταγράψτε την προφορά για Oro (provins) Oro (provins)
 • Καταγράψτε την προφορά για Niu Ailan Niu Ailan
 • Καταγράψτε την προφορά για daru daru
 • Καταγράψτε την προφορά για pusi pusi
 • Καταγράψτε την προφορά για dok dok
 • Καταγράψτε την προφορά για redpela redpela
 • Καταγράψτε την προφορά για binatang binatang
 • Καταγράψτε την προφορά για gumi gumi
 • Καταγράψτε την προφορά για kumul kumul
 • Καταγράψτε την προφορά για bros bros
 • Καταγράψτε την προφορά για palai palai
 • Καταγράψτε την προφορά για lombo lombo
 • Καταγράψτε την προφορά για lapun lapun
 • Καταγράψτε την προφορά για muruk muruk
 • Καταγράψτε την προφορά για sayor sayor
 • Καταγράψτε την προφορά για toktok toktok
 • Καταγράψτε την προφορά για yia yia
 • Καταγράψτε την προφορά για nating nating
 • Καταγράψτε την προφορά για siro siro
 • Καταγράψτε την προφορά για Mars Mars
 • Καταγράψτε την προφορά για mei mei
 • Καταγράψτε την προφορά για Jenueri Jenueri
 • Καταγράψτε την προφορά για Nogat Nogat
 • Καταγράψτε την προφορά για skius skius
 • Καταγράψτε την προφορά για tenkyu tenkyu
 • Καταγράψτε την προφορά για Yurop Yurop
 • Καταγράψτε την προφορά για yusim yusim
 • Καταγράψτε την προφορά για yupela yupela
 • Καταγράψτε την προφορά για yupela olgera yupela olgera
 • Καταγράψτε την προφορά για yutupela yutupela
 • Καταγράψτε την προφορά για Rijen Rijen
 • Καταγράψτε την προφορά για buk buk
 • Καταγράψτε την προφορά για planti planti
 • Καταγράψτε την προφορά για nupela nupela
 • Καταγράψτε την προφορά για giraun giraun