Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για çapraz sorgu çapraz sorgu
 • Καταγράψτε την προφορά για pazarlık yapmak pazarlık yapmak
 • Καταγράψτε την προφορά για çaralar oyıştıru çaralar oyıştıru
 • Καταγράψτε την προφορά για Sedef Kabaş Sedef Kabaş
 • Καταγράψτε την προφορά για Pasabahce Pasabahce
 • Καταγράψτε την προφορά για Asemoon Asemoon
 • Καταγράψτε την προφορά για Şimon Şimon
 • Καταγράψτε την προφορά για Yuvakuran Yuvakuran
 • Καταγράψτε την προφορά για Buzdolabında sadece iki elma kaldı Buzdolabında sadece iki elma kaldı
 • Καταγράψτε την προφορά για Başka bir sorun var mı? Başka bir sorun var mı?
 • Καταγράψτε την προφορά για Yesilgöz Yesilgöz
 • Καταγράψτε την προφορά για Sağ ol, fena değilim Sağ ol, fena değilim
 • Καταγράψτε την προφορά για Sağınsam da sindä tiz bulmam. Sağınsam da sindä tiz bulmam.
 • Καταγράψτε την προφορά για Räxätlänep kitä şunda canım, tänem. Räxätlänep kitä şunda canım, tänem.
 • Καταγράψτε την προφορά για Tamçı tama-tama taş tişä. Tamçı tama-tama taş tişä.
 • Καταγράψτε την προφορά για bildiklerini bildiklerini
 • Καταγράψτε την προφορά για tansiyon ölçtürmek tansiyon ölçtürmek
 • Καταγράψτε την προφορά για Altuğ Çelikbilek Altuğ Çelikbilek
 • Καταγράψτε την προφορά για çamaşır makınesı çamaşır makınesı
 • Καταγράψτε την προφορά για bardağı bardağı
 • Καταγράψτε την προφορά για Gülümcan Gülümcan
 • Καταγράψτε την προφορά για sabetayist yahudi dönmesi sabetayist yahudi dönmesi
 • Καταγράψτε την προφορά για COVID-19 COVID-19
 • Καταγράψτε την προφορά για açtığı açtığı
 • Καταγράψτε την προφορά για tan ağarmak tan ağarmak [deyimler]
 • Καταγράψτε την προφορά για Aliman Aliman
 • Καταγράψτε την προφορά για suca suca [insults, vegetables, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για siva siva [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για senar senar [cenare, verbo, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για razi razi [minimal pairs, minimal pair, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Nadiye Nadiye [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Nacil Nacil [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Nadime Nadime [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Müstakime Müstakime [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Muvakkar Muvakkar [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mübahat Mübahat [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mücap Mücap [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mutarra Mutarra [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mutia Mutia [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για muhar muhar [főnév, növény, noun, plant, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Munar Munar [names, surname]
 • Καταγράψτε την προφορά για Musafat Musafat [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mubahat Mubahat [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Muhaddere Muhaddere [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Miranmir Miranmir [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Mirhan Mirhan [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Meyransa Meyransa [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για meva meva [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Meşahir Meşahir [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Menaf Menaf [names]