Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για cidençe sıynıf cidençe sıynıf
 • Καταγράψτε την προφορά για abanoz ağacı abanoz ağacı
 • Καταγράψτε την προφορά για yarsıp kitü yarsıp kitü
 • Καταγράψτε την προφορά για Bileğimi burktum. Bileğimi burktum.
 • Καταγράψτε την προφορά για Kapusuz Kapusuz
 • Καταγράψτε την προφορά για Fatih Artman Fatih Artman
 • Καταγράψτε την προφορά για hüsrana uğruyorum hüsrana uğruyorum
 • Καταγράψτε την προφορά για Bitir Bitir
 • Καταγράψτε την προφορά για kephez kephez
 • Καταγράψτε την προφορά για Enis Maci Enis Maci [writer]
 • Καταγράψτε την προφορά για Ünel Ünel
 • Καταγράψτε την προφορά για pioneer pioneer [electronics]
 • Καταγράψτε την προφορά για ABSE ABSE
 • Καταγράψτε την προφορά για dü-zeban dü-zeban
 • Καταγράψτε την προφορά για Damen Damen
 • Καταγράψτε την προφορά για tormış iptäşem tormış iptäşem
 • Καταγράψτε την προφορά για Tathı Tathı
 • Καταγράψτε την προφορά για Lactobacillus buchneri Lactobacillus buchneri
 • Καταγράψτε την προφορά για Wsws Wsws
 • Καταγράψτε την προφορά για pezciyan_amira pezciyan_amira
 • Καταγράψτε την προφορά για Xelatên Xelatên
 • Καταγράψτε την προφορά για Elî Elî [Günes]
 • Καταγράψτε την προφορά για palad palad [palm of hand]
 • Καταγράψτε την προφορά για özr-pezir özr-pezir
 • Καταγράψτε την προφορά για lâ-şe lâ-şe
 • Καταγράψτε την προφορά για Ina Ina
 • Καταγράψτε την προφορά για ıs'ar ıs'ar
 • Καταγράψτε την προφορά για Hoşnişid Hoşnişid
 • Καταγράψτε την προφορά για hesti hesti [horse]
 • Καταγράψτε την προφορά για gonceleb gonceleb
 • Καταγράψτε την προφορά για ezlaf ezlaf
 • Καταγράψτε την προφορά για eracif eracif
 • Καταγράψτε την προφορά για deryab deryab
 • Καταγράψτε την προφορά για da'vi da'vi
 • Καταγράψτε την προφορά για dehakin dehakin
 • Καταγράψτε την προφορά για dem e dem dem e dem
 • Καταγράψτε την προφορά για der-an der-an
 • Καταγράψτε την προφορά για der-a-kab der-a-kab
 • Καταγράψτε την προφορά για bağ-istan bağ-istan
 • Καταγράψτε την προφορά για berdel acuz berdel acuz
 • Καταγράψτε την προφορά για bezm-gah bezm-gah
 • Καταγράψτε την προφορά για bi-hakkın bi-hakkın
 • Καταγράψτε την προφορά για bi niğah bi niğah
 • Καταγράψτε την προφορά για Bitig Bitig
 • Καταγράψτε την προφορά για canefşan canefşan
 • Καταγράψτε την προφορά για Cangir Cangir
 • Καταγράψτε την προφορά για Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • Καταγράψτε την προφορά για tatar köyläre tatar köyläre
 • Καταγράψτε την προφορά για alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • Καταγράψτε την προφορά για Aliman Aliman