Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Yarramı ye Yarramı ye
 • Καταγράψτε την προφορά για Götünüzü sikiyim Götünüzü sikiyim
 • Καταγράψτε την προφορά για https://www.aycup.com.tr https://www.aycup.com.tr
 • Καταγράψτε την προφορά για Aycup Karton Bardak Aycup Karton Bardak
 • Καταγράψτε την προφορά για fizik caza fizik caza
 • Καταγράψτε την προφορά για açwın kimetü açwın kimetü
 • Καταγράψτε την προφορά για yonçıta torğan yonçıta torğan
 • Καταγράψτε την προφορά για yytdıktyı yytdıktyı
 • Καταγράψτε την προφορά για Damen Damen
 • Καταγράψτε την προφορά για Wsws Wsws
 • Καταγράψτε την προφορά για Xelatên Xelatên
 • Καταγράψτε την προφορά για Elî Elî [Günes]
 • Καταγράψτε την προφορά για palad palad [palm of hand]
 • Καταγράψτε την προφορά για özr-pezir özr-pezir
 • Καταγράψτε την προφορά για lâ-şe lâ-şe
 • Καταγράψτε την προφορά για Ina Ina
 • Καταγράψτε την προφορά για Hoşnişid Hoşnişid
 • Καταγράψτε την προφορά για hesti hesti [horse]
 • Καταγράψτε την προφορά για gonceleb gonceleb
 • Καταγράψτε την προφορά για ezlaf ezlaf
 • Καταγράψτε την προφορά για eracif eracif
 • Καταγράψτε την προφορά για deryab deryab
 • Καταγράψτε την προφορά για da'vi da'vi
 • Καταγράψτε την προφορά για dehakin dehakin
 • Καταγράψτε την προφορά για dem e dem dem e dem
 • Καταγράψτε την προφορά για der-an der-an
 • Καταγράψτε την προφορά για der-a-kab der-a-kab
 • Καταγράψτε την προφορά για bağ-istan bağ-istan
 • Καταγράψτε την προφορά για berdel acuz berdel acuz
 • Καταγράψτε την προφορά για bezm-gah bezm-gah
 • Καταγράψτε την προφορά για Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • Καταγράψτε την προφορά για tatar köyläre tatar köyläre
 • Καταγράψτε την προφορά για alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • Καταγράψτε την προφορά για Aliman Aliman
 • Καταγράψτε την προφορά για ameli-manda ameli-manda
 • Καταγράψτε την προφορά για amin alayı amin alayı
 • Καταγράψτε την προφορά για anberiyye anberiyye
 • Καταγράψτε την προφορά για an-ı vahid an-ı vahid
 • Καταγράψτε την προφορά για Aram Aram [bible, wire, california, fial de fer crancut, fial de ferre, de coire, peace, Biblical Name, Mardi, Les jours de la semaine, religie, bijbel, oude testament]
 • Καταγράψτε την προφορά για abapuş abapuş
 • Καταγράψτε την προφορά για afet-nümun afet-nümun
 • Καταγράψτε την προφορά για aharlı aharlı
 • Καταγράψτε την προφορά για beyat beyat
 • Καταγράψτε την προφορά για sukat sukat [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για suka suka [noun, vomit, Swahili, Feeling, sugar, rzeczownik, zwierzę domowe, female dog, she-dog, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για suca suca [insults, vegetables, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για siva siva [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για senar senar [cenare, verbo, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Salâr Salâr [names]
 • Καταγράψτε την προφορά για razi razi [minimal pairs, minimal pair, names]