Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Европа Европа [place names, géographie, noun, спутники, satellite, правопис 1929, astronomy, астрономия, europe, geography]
 • Καταγράψτε την προφορά για Япония Япония [countries, география, geography]
 • Καταγράψτε την προφορά για уйгу уйгу
 • Καταγράψτε την προφορά για Пьеро Пьеро
 • Καταγράψτε την προφορά για Винчи Винчи
 • Καταγράψτε την προφορά για да Винчи да Винчи
 • Καταγράψτε την προφορά για Леонардо Леонардо [dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи
 • Καταγράψτε την προφορά για Chöömej Chöömej
 • Καταγράψτε την προφορά για айлана айлана [Siberian Tatar, Себер теле]
 • Καταγράψτε την προφορά για Шанжалай Шанжалай
 • Καταγράψτε την προφορά για ado ado [many, plenty, madami, noun, male name]
 • Καταγράψτε την προφορά για илчирбе илчирбе
 • Καταγράψτε την προφορά για эзим эзим
 • Καταγράψτε την προφορά για марий марий [OMJ1_Lesson_02, nouns (chm)]
 • Καταγράψτε την προφορά για ача ача [пшеничный хлеб, перепёлка, nouns (chm)]
 • Καταγράψτε την προφορά για кум кум [сущeствитeльноe, noun, numerals (chm), dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για кок кок [фамилии, numerals (chm), dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για s06a14@gmail.com s06a14@gmail.com [0614]
 • Καταγράψτε την προφορά για Сергей Күжүгет оглу Шойгу Сергей Күжүгет оглу Шойгу
 • Καταγράψτε την προφορά για малым малым
 • Καταγράψτε την προφορά για угдунмас угдунмас
 • Καταγράψτε την προφορά για улуг улуг
 • Καταγράψτε την προφορά για эдимни эдимни
 • Καταγράψτε την προφορά για берейн берейн
 • Καταγράψτε την προφορά για Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн. Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн.
 • Καταγράψτε την προφορά για Хажытмаа Хажытмаа [female first names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Huun-Huur-Tu Huun-Huur-Tu [music, band names]
 • Καταγράψτε την προφορά για эът чиир эът чиир
 • Καταγράψτε την προφορά για оът оът
 • Καταγράψτε την προφορά για Ынак мен Ынак мен
 • Καταγράψτε την προφορά για Таңды-Тыва Таңды-Тыва [republic]
 • Καταγράψτε την προφορά για Aylanmaa Damyran Aylanmaa Damyran
 • Καταγράψτε την προφορά για Choduraa Tumat Choduraa Tumat
 • Καταγράψτε την προφορά για йод йод [chemical element, dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για кремний кремний [химия, chemicals, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για сурьма сурьма [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για цинк цинк [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για кислород кислород [химия, chemicals, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για азот азот [химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για кобальт кобальт [colours, сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για углерод углерод [химия, chemicals, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για гайна гайна [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για Кызыл Кызыл [география, Tatar Swadesh list, города России]
 • Καταγράψτε την προφορά για Шоол Шоол [toponimy-tyvan]
 • Καταγράψτε την προφορά για Толбул Толбул [toponimy-tyvan]
 • Καταγράψτε την προφορά για соң соң
 • Καταγράψτε την προφορά για ха ха [( Быков Сотников), dict_uk]
 • Καταγράψτε την προφορά για чалчык чалчык [dialecticism, диалект]
 • Καταγράψτε την προφορά για чүк чүк [топонимика, toponimy (tt)]