Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

Words

  • Καταγράψτε την προφορά για Омелянович Омелянович
  • Καταγράψτε την προφορά για Романюк Романюк [surname]
  • Καταγράψτε την προφορά για пройшов пройшов
  • Καταγράψτε την προφορά για повернув повернув

Phrases

  • Καταγράψτε την προφορά για той, що малює той, що малює [Other]
  • Καταγράψτε την προφορά για той, що проходить той, що проходить [Other]
  • Καταγράψτε την προφορά για Я бачив … Я бачив … [Other]
  • Καταγράψτε την προφορά για Це 5 фунтів і 50 пенсів. Це 5 фунтів і 50 пенсів. [Other]
  • Καταγράψτε την προφορά για Ви говорите по англійські? Ви говорите по англійські? [Other]
  • Καταγράψτε την προφορά για Вона читає книжки? Вона читає книжки? [Other]