Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για На печатці Ярослава Мудрого князь також зображений вусатим На печатці Ярослава Мудрого князь також зображений вусатим
 • Καταγράψτε την προφορά για А ось бороди видні не дуже - десь їх нібито взагалі нема, десь нібито й є, але дуже маленькі. А ось бороди видні не дуже - десь їх нібито взагалі нема, десь нібито й є, але дуже маленькі.
 • Καταγράψτε την προφορά για Князі часів України-Русі були бородаті чи вусаті Князі часів України-Русі були бородаті чи вусаті
 • Καταγράψτε την προφορά για особам особам
 • Καταγράψτε την προφορά για особи особи
 • Καταγράψτε την προφορά για основу основу
 • Καταγράψτε την προφορά για основною основною
 • Καταγράψτε την προφορά για освітня освітня
 • Καταγράψτε την προφορά για основою основою
 • Καταγράψτε την προφορά για організаціями організаціями
 • Καταγράψτε την προφορά για організму організму
 • Καταγράψτε την προφορά για освіти освіти
 • Καταγράψτε την προφορά για освітні освітні
 • Καταγράψτε την προφορά για органів органів
 • Καταγράψτε την προφορά για організації організації
 • Καταγράψτε την προφορά για організацій організацій
 • Καταγράψτε την προφορά για опозиції опозиції
 • Καταγράψτε την προφορά για опубліковано опубліковано
 • Καταγράψτε την προφορά για опустили опустили
 • Καταγράψτε την προφορά για оманлива оманлива
 • Καταγράψτε την προφορά για опановував опановував
 • Καταγράψτε την προφορά για опери опери
 • Καταγράψτε την προφορά για околяса околяса
 • Καταγράψτε την προφορά για олександри олександри
 • Καταγράψτε την προφορά για ольхові ольхові
 • Καταγράψτε την προφορά για одружився одружився
 • Καταγράψτε την προφορά για озвучував озвучував
 • Καταγράψτε την προφορά για оздоблені оздоблені
 • Καταγράψτε την προφορά για ознакою ознакою
 • Καταγράψτε την προφορά για одноманітно одноманітно
 • Καταγράψτε την προφορά για одночасного одночасного
 • Καταγράψτε την προφορά για одному одному [( Быков Сотников)]
 • Καταγράψτε την προφορά για одно одно [( Быков Сотников)]
 • Καταγράψτε την προφορά για одній одній
 • Καταγράψτε την προφορά για одноіменною одноіменною
 • Καταγράψτε την προφορά για оглянувши оглянувши
 • Καταγράψτε την προφορά για одеська одеська
 • Καταγράψτε την προφορά για одним одним [Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • Καταγράψτε την προφορά για одними одними [( Быков Сотников)]
 • Καταγράψτε την προφορά για обходиться обходиться
 • Καταγράψτε την προφορά για обходи обходи
 • Καταγράψτε την προφορά για огляду огляду
 • Καταγράψτε την προφορά για обслуговує обслуговує
 • Καταγράψτε την προφορά για обслуговують обслуговують
 • Καταγράψτε την προφορά για обсягу обсягу
 • Καταγράψτε την προφορά για образів образів
 • Καταγράψτε την προφορά για обрали обрали
 • Καταγράψτε την προφορά για обрії обрії
 • Καταγράψτε την προφορά για оброблених оброблених
 • Καταγράψτε την προφορά για обмежені обмежені