Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για Tejfalu Tejfalu
 • Καταγράψτε την προφορά για Unnerfrangä Unnerfrangä
 • Καταγράψτε την προφορά για Frangghreich Frangghreich
 • Καταγράψτε την προφορά για Mee (Mää) Mee (Mää)
 • Καταγράψτε την προφορά για Mää Mää
 • Καταγράψτε την προφορά για Goburch Goburch
 • Καταγράψτε την προφορά για Franggreich Franggreich
 • Καταγράψτε την προφορά για Frankenreich Frankenreich
 • Καταγράψτε την προφορά για Coburg Coburg
 • Καταγράψτε την προφορά για in lakech in lakech
 • Καταγράψτε την προφορά για Frångn Frångn
 • Καταγράψτε την προφορά για Franggng Franggng
 • Καταγράψτε την προφορά για Franken Franken
 • Καταγράψτε την προφορά για Mainfranken Mainfranken
 • Καταγράψτε την προφορά για Rimbrr Rimbrr
 • Καταγράψτε την προφορά για Daalerbriid Daalerbriid
 • Καταγράψτε την προφορά για Geknickte Geknickte
 • Καταγράψτε την προφορά για Geistrohr Geistrohr
 • Καταγράψτε την προφορά για Däuschlein Däuschlein
 • Καταγράψτε την προφορά για Gelz Gelz
 • Καταγράψτε την προφορά για hiikomme hiikomme
 • Καταγράψτε την προφορά για Huudel Huudel
 • Καταγράψτε την προφορά για emål emål
 • Καταγράψτε την προφορά για Oofe Oofe
 • Καταγράψτε την προφορά για Naabel Naabel
 • Καταγράψτε την προφορά για brääd brääd
 • Καταγράψτε την προφορά για Braad Braad
 • Καταγράψτε την προφορά για Widder Widder
 • Καταγράψτε την προφορά για Eikäffdudde Eikäffdudde
 • Καταγράψτε την προφορά για müss müss
 • Καταγράψτε την προφορά για döff döff
 • Καταγράψτε την προφορά για Dudde Dudde
 • Καταγράψτε την προφορά για mangich mangich
 • Καταγράψτε την προφορά για Säustücht Säustücht
 • Καταγράψτε την προφορά για ball ball
 • Καταγράψτε την προφορά για sau sau
 • Καταγράψτε την προφορά για vergesse vergesse
 • Καταγράψτε την προφορά για Gnabberzeuch Gnabberzeuch
 • Καταγράψτε την προφορά για Baggbabier Baggbabier
 • Καταγράψτε την προφορά για Babier Babier
 • Καταγράψτε την προφορά για Dilledand Dilledand
 • Καταγράψτε την προφορά για lüchen lüchen
 • Καταγράψτε την προφορά για dodahl dodahl
 • Καταγράψτε την προφορά για Droddoah Droddoah
 • Καταγράψτε την προφορά για Driddbredd Driddbredd
 • Καταγράψτε την προφορά για elärt elärt
 • Καταγράψτε την προφορά για hullern hullern
 • Καταγράψτε την προφορά για Kerffi Kerffi
 • Καταγράψτε την προφορά για Bobbe Bobbe
 • Καταγράψτε την προφορά για Zwärche Zwärche