Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για khoij khoij
 • Καταγράψτε την προφορά για khvan khvan
 • Καταγράψτε την προφορά για rfg rfg
 • Καταγράψτε την προφορά για lwgfangz lwgfangz
 • Καταγράψτε την προφορά για 母亲 母亲 [亲属, RTV劇集, RTV剧集, RTV Dramas, 1970年代劇集, ATV劇集, ATV剧集, ATV Dramas, 1980年代劇集]
 • Καταγράψτε την προφορά για 狗肉 狗肉
 • Καταγράψτε την προφορά για 書本 書本 [noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για 鸭脚 鸭脚
 • Καταγράψτε την προφορά για 我爱你 我爱你 [Mahal kita]
 • Καταγράψτε την προφορά για 我爱伱 我爱伱
 • Καταγράψτε την προφορά για Daigoz Daigoz
 • Καταγράψτε την προφορά για Cuŋƅgoƨ Cuŋƅgoƨ
 • Καταγράψτε την προφορά για yienhda yienhda [显赫]
 • Καταγράψτε την προφορά για yienghceij yienghceij [模样;姿态]
 • Καταγράψτε την προφορά για yienghmoq yienghmoq [新型]
 • Καταγράψτε την προφορά για yinxdoeng yinxdoeng [疏导]
 • Καταγράψτε την προφορά για youzgwg youzgwg [重(稠)油]
 • Καταγράψτε την προφορά για youzraemxmok youzraemxmok [地沟油]
 • Καταγράψτε την προφορά για youqsienq youqsienq [在线]
 • Καταγράψτε την προφορά για yukluenh yukluenh [煽乱]
 • Καταγράψτε την προφορά για yukyon yukyon [唆使;挑动]
 • Καταγράψτε την προφορά για ywcim ywcim [针剂]
 • Καταγράψτε την προφορά για ywdoihduz ywdoihduz [兽药]
 • Καταγράψτε την προφορά για ywnohcing ywnohcing
 • Καταγράψτε την προφορά για vaiqgyaj vaiqgyaj
 • Καταγράψτε την προφορά για va'ngaeux va'ngaeux
 • Καταγράψτε την προφορά για ndatfwgfwg ndatfwgfwg
 • Καταγράψτε την προφορά για ajvauvau ajvauvau
 • Καταγράψτε την προφορά για haenqrengz haenqrengz
 • Καταγράψτε την προφορά για baenzlawz baenzlawz
 • Καταγράψτε την προφορά για cwngfuj cwngfuj
 • Καταγράψτε την προφορά για makbengj makbengj
 • Καταγράψτε την προφορά για makbaeng makbaeng
 • Καταγράψτε την προφορά για lwgda lwgda
 • Καταγράψτε την προφορά για lwglan lwglan
 • Καταγράψτε την προφορά για lwgmbwk lwgmbwk
 • Καταγράψτε την προφορά για lwgnyezrauh lwgnyezrauh
 • Καταγράψτε την προφορά για gyaeq hanq gyaeq hanq
 • Καταγράψτε την προφορά για noh bit noh bit
 • Καταγράψτε την προφορά για baenz vunz baenz vunz
 • Καταγράψτε την προφορά για dwgriu dwgriu
 • Καταγράψτε την προφορά για dwggyaez dwggyaez
 • Καταγράψτε την προφορά για Daemzsaez Daemzsaez
 • Καταγράψτε την προφορά για Nazgimz Nazgimz
 • Καταγράψτε την προφορά για Nazdonh Nazdonh
 • Καταγράψτε την προφορά για Gominz Gominz
 • Καταγράψτε την προφορά για Seigimj Seigimj
 • Καταγράψτε την προφορά για Nawduq Nawduq
 • Καταγράψτε την προφορά για nazseq nazseq
 • Καταγράψτε την προφορά για nazbyaek nazbyaek