Προφέρετε

Μπορείτε να επιλεξετε μια γλώσσα για να δείτε τις λέξεις που αναμένουν εκφώνηση (μόνο) σε αυτήν.

 • Καταγράψτε την προφορά για ria ria [nom, female name, verb, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για bee bee [Insect, insects, bee, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για beedyuh beedyuh
 • Καταγράψτε την προφορά για ngäꞌch ngäꞌch
 • Καταγράψτε την προφορά για nga nga [prayer, Ama-mi, Ama namin, Our Father]
 • Καταγράψτε την προφορά για llia llia
 • Καταγράψτε την προφορά για nkiꞌch nkiꞌch
 • Καταγράψτε την προφορά για ngaꞌs ngaꞌs
 • Καταγράψτε την προφορά για SAK SAK [A village in N Kurdistan, A trade union in Finland, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για rak rak [Animal, disease, rzeczownik, noun, crayfish, Adjektiv]
 • Καταγράψτε την προφορά για nak nak [want]
 • Καταγράψτε την προφορά για mod mod
 • Καταγράψτε την προφορά για lliaan lliaan
 • Καταγράψτε την προφορά για lliod lliod
 • Καταγράψτε την προφορά για kiee kiee
 • Καταγράψτε την προφορά για guun guun
 • Καταγράψτε την προφορά για gieen gieen
 • Καταγράψτε την προφορά για giäl giäl
 • Καταγράψτε την προφορά για gan gan [word]
 • Καταγράψτε την προφορά για bengieea bengieea
 • Καταγράψτε την προφορά για behn behn [German names]
 • Καταγράψτε την προφορά για Israel Israel [male names, countries, geography, nation, països, Countries of the World, country]
 • Καταγράψτε την προφορά για Moisés Moisés [biblical figures]
 • Καταγράψτε την προφορά για Dios Dios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • Καταγράψτε την προφορά για Siria Siria [country]
 • Καταγράψτε την προφορά για pab pab [help]
 • Καταγράψτε την προφορά για Jesucrist Jesucrist
 • Καταγράψτε την προφορά για Jerusalén Jerusalén
 • Καταγράψτε την προφορά για Rieti Rieti [geografìa, nome di città, Lazio, Toponomastic]
 • Καταγράψτε την προφορά για C C [alphabet, consonants, abecedario, alfabeto, lletres de l'alfabet, letter, Alphabet - Dutch]
 • Καταγράψτε την προφορά για Анх Анх
 • Καταγράψτε την προφορά για laa laa [pergi, law]
 • Καταγράψτε την προφορά για diidx diidx
 • Καταγράψτε την προφορά για gak gak [retro, trademark, Nickelodeon, toys, website, retailer]