Κατηγορία:

(am-first person singular verb form)

Εγγραφείτε στις προφορές στα (am-first person singular verb form)

  • sò εκφώνηση [vec]