Κατηγορία:

(slang) model/aparat

Εγγραφείτε στις προφορές στα (slang) model/aparat

  • Typ εκφώνηση Typ [de]