Κατηγορία:

алфавит

Εγγραφείτε στις προφορές στα алфавит

 • я εκφώνηση я [ru]
 • и εκφώνηση и [ru]
 • ж εκφώνηση ж [ru]
 • у εκφώνηση у [ru]
 • а εκφώνηση а [ru]
 • ё εκφώνηση ё [ru]
 • в εκφώνηση в [ru]
 • ь εκφώνηση ь [ru]
 • о εκφώνηση о [ru]
 • щ εκφώνηση щ [ru]
 • ю εκφώνηση ю [ru]
 • ъ εκφώνηση ъ [ru]
 • Н εκφώνηση Н [ru]
 • ш εκφώνηση ш [ru]
 • з εκφώνηση з [ru]
 • б εκφώνηση б [ru]
 • д εκφώνηση д [ru]
 • ц εκφώνηση ц [ru]
 • г εκφώνηση г [ru]
 • с εκφώνηση с [ru]
 • е εκφώνηση е [ru]
 • х εκφώνηση х [ru]
 • э εκφώνηση э [ru]
 • л εκφώνηση л [ru]
 • ч εκφώνηση ч [ru]
 • п εκφώνηση п [ru]
 • т εκφώνηση т [ru]
 • Р εκφώνηση Р [ru]
 • м εκφώνηση м [ru]
 • Ф εκφώνηση Ф [be]
 • МФА εκφώνηση МФА [ru]
 • русофобица εκφώνηση русофобица [ru]
 • интербет εκφώνηση интербет [ru]
 • восьмеричное εκφώνηση восьмеричное [ru]