Κατηγορία:

буква

Εγγραφείτε στις προφορές στα буква

 • я εκφώνηση я [ru]
 • и εκφώνηση и [ru]
 • ж εκφώνηση ж [ru]
 • у εκφώνηση у [ru]
 • а εκφώνηση а [ru]
 • ё εκφώνηση ё [ru]
 • в εκφώνηση в [ru]
 • ь εκφώνηση ь [ru]
 • щ εκφώνηση щ [ru]
 • ю εκφώνηση ю [ru]
 • ъ εκφώνηση ъ [ru]
 • о εκφώνηση о [ru]
 • ш εκφώνηση ш [ru]
 • Н εκφώνηση Н [ru]
 • з εκφώνηση з [ru]
 • б εκφώνηση б [ru]
 • г εκφώνηση г [ru]
 • с εκφώνηση с [ru]
 • д εκφώνηση д [ru]
 • ц εκφώνηση ц [ru]
 • э εκφώνηση э [ru]
 • х εκφώνηση х [ru]
 • е εκφώνηση е [ru]
 • л εκφώνηση л [ru]
 • ч εκφώνηση ч [ru]
 • п εκφώνηση п [ru]
 • Р εκφώνηση Р [ru]
 • т εκφώνηση т [ru]
 • м εκφώνηση м [ru]
 • Ф εκφώνηση Ф [uk]
 • эл εκφώνηση эл [chm]
 • ка εκφώνηση ка [sr]
 • эм εκφώνηση эм [chm]
 • кани εκφώνηση кани [tt]
 • Жэ εκφώνηση Жэ [ady]
 • ѝ εκφώνηση ѝ [bg]
 • мыслете εκφώνηση мыслете [ru]
 • чэ εκφώνηση чэ [kbd]
 • зэ εκφώνηση зэ [kbd]
 • гэ εκφώνηση гэ [ru]
 • Καταγράψτε την προφορά για цэ цэ [mn | sah] Αναμενόμενες εκφωνήσεις