Κατηγορία:

женский род

Εγγραφείτε στις προφορές στα женский род