Κατηγορία:

несовершенный вид

Εγγραφείτε στις προφορές στα несовершенный вид