Κατηγορία:

порядковое числительное

Εγγραφείτε στις προφορές στα порядковое числительное