Κατηγορία:

اعضای بدن

Εγγραφείτε στις προφορές στα اعضای بدن

 • لا εκφώνηση لا [ar]
 • بازو εκφώνηση بازو [fa]
 • می εκφώνηση می [fa]
 • ممه εκφώνηση ممه [fa]
 • چک εκφώνηση چک [bal]
 • لو εκφώνηση لو [ar]
 • گلی εκφώνηση گلی [fa]
 • رو εκφώνηση رو [fa]
 • لوچ εκφώνηση لوچ [fa]
 • سو εκφώνηση سو [fa]
 • کش εκφώνηση کش [fa]
 • کاپ εκφώνηση کاپ [fa]
 • دیم εκφώνηση دیم [mzn]
 • پیز εκφώνηση پیز [lrc]
 • تنگه εκφώνηση تنگه [fa]
 • موس εκφώνηση موس [fa]
 • زونی εκφώνηση زونی [lrc]
 • بتیم εκφώνηση بتیم [mzn]
 • انگوس εκφώνηση انگوس [ku]
 • فِنی εκφώνηση فِنی [mzn]
 • بلفه εκφώνηση بلفه [mzn]
 • اشکم εκφώνηση اشکم [fa]
 • السکین εκφώνηση السکین [mzn]
 • نِنیک εκφώνηση نِنیک [mzn]
 • کف پا εκφώνηση کف پا [fa]
 • قل εκφώνηση قل [ar]
 • بِلی εκφώνηση بِلی [mzn]
 • کتار εκφώνηση کتار [mzn]
 • پِکَت εκφώνηση پِکَت [mzn]
 • قی εκφώνηση قی [fa]
 • قلمه εκφώνηση قلمه [fa]
 • پت εκφώνηση پت [bal]
 • قین εκφώνηση قین [lrc]
 • چش خنه εκφώνηση چش خنه [mzn]
 • لوشه εκφώνηση لوشه [mzn]
 • ناخو εκφώνηση ناخو [lrc]
 • Καταγράψτε την προφορά για بلکه گوش بلکه گوش [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για نافه نافه [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για پاشنی پاشنی [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για نرقای نرقای [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για مرک مرک [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για هنکل هنکل [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για لیق لیق [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για چنه چنه [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ولگ ولگ [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για پریچ پریچ [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για پشنی پشنی [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για گوزک گوزک [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για گرمیچ گرمیچ [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για کینگ کینگ [mzn] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για کلک تیته کلک تیته [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για تول تول [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για کپو کپو [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για جناغ جناغ [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για قرتاسه قرتاسه [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για چال تشنی چال تشنی [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για شون شون [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για شس پا شس پا [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για چپال چپال [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για چش چش [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ریچال ریچال [lrc] Αναμενόμενες εκφωνήσεις