Κατηγορία:

ตัวเลข

Εγγραφείτε στις προφορές στα ตัวเลข

 • 10 εκφώνηση 10 [en]
 • 22 εκφώνηση 22 [en]
 • 10000 εκφώνηση 10000 [uz]
 • 31 εκφώνηση 31 [fr]
 • 24 εκφώνηση 24 [en]
 • 28 εκφώνηση 28 [en]
 • 45 εκφώνηση 45 [fr]
 • 33 εκφώνηση 33 [en]
 • 27 εκφώνηση 27 [en]
 • 23 εκφώνηση 23 [en]
 • 29 εκφώνηση 29 [fr]
 • 35 εκφώνηση 35 [fr]
 • 88 εκφώνηση 88 [uz]
 • 42 εκφώνηση 42 [fr]
 • 99 εκφώνηση 99 [it]
 • 43 εκφώνηση 43 [fr]
 • 44 εκφώνηση 44 [fr]
 • 55 εκφώνηση 55 [fr]
 • 1000000 εκφώνηση 1000000 [hak]
 • 32 εκφώνηση 32 [fa]
 • 100000 εκφώνηση 100000 [pt]
 • 36 εκφώνηση 36 [pl]
 • 34 εκφώνηση 34 [fr]
 • 46 εκφώνηση 46 [fr]
 • 89 εκφώνηση 89 [uz]
 • 86 εκφώνηση 86 [uz]
 • ๑๑ εκφώνηση ๑๑ [th]
 • ๑๐ εκφώνηση ๑๐ [th]