Κατηγορία:

のこる

Εγγραφείτε στις προφορές στα のこる

  • 残る εκφώνηση 残る [ja]