Κατηγορία:

两字轻声词

Εγγραφείτε στις προφορές στα 两字轻声词

 • 灯笼 εκφώνηση 灯笼 [zh]
 • 稻子 εκφώνηση 稻子 [zh]
 • 耽搁 εκφώνηση 耽搁 [wuu]
 • 耽误 εκφώνηση 耽误 [zh]
 • 胆子 εκφώνηση 胆子 [zh]
 • 荡悠 εκφώνηση 荡悠 [zh]
 • 道人 εκφώνηση 道人 [zh]
 • 道士 εκφώνηση 道士 [zh]
 • 利索 εκφώνηση 利索 [zh]
 • 大人 εκφώνηση 大人 [ja]
 • 大夫 εκφώνηση 大夫 [zh]
 • 大爷 εκφώνηση 大爷 [zh]
 • 待承 εκφώνηση 待承 [zh]
 • 打发 εκφώνηση 打发 [wuu]
 • 打听 εκφώνηση 打听 [zh]
 • 打扮 εκφώνηση 打扮 [zh]
 • 打点 εκφώνηση 打点 [zh]
 • 打量 εκφώνηση 打量 [zh]
 • 搭头 εκφώνηση 搭头 [zh]
 • 搭腰 εκφώνηση 搭腰 [zh]
 • 沓子 εκφώνηση 沓子 [zh]
 • 答应 εκφώνηση 答应 [zh]
 • 答理 εκφώνηση 答理 [zh]
 • 耷拉 εκφώνηση 耷拉 [zh]
 • 袋子 εκφώνηση 袋子 [zh]
 • 褡裢 εκφώνηση 褡裢 [zh]
 • 绸子 εκφώνηση 绸子 [zh]
 • 抽搭 εκφώνηση 抽搭 [zh]
 • 重落 εκφώνηση 重落 [zh]
 • 错处 εκφώνηση 错处 [zh]
 • 撮合 εκφώνηση 撮合 [zh]
 • 忖摸 εκφώνηση 忖摸 [zh]
 • 村子 εκφώνηση 村子 [zh]
 • 脆生 εκφώνηση 脆生 [zh]
 • 汆子 εκφώνηση 汆子 [zh]
 • 撺弄 εκφώνηση 撺弄 [zh]
 • 粗实 εκφώνηση 粗实 [zh]
 • 窗户 εκφώνηση 窗户 [zh]
 • 撺掇 εκφώνηση 撺掇 [zh]
 • 串游 εκφώνηση 串游 [zh]
 • 凑合 εκφώνηση 凑合 [zh]
 • 出息 εκφώνηση 出息 [zh]
 • 出溜 εκφώνηση 出溜 [zh]
 • 出落 εκφώνηση 出落 [zh]
 • 刺挠 εκφώνηση 刺挠 [zh]
 • 刺猬 εκφώνηση 刺猬 [zh]
 • 刺痒 εκφώνηση 刺痒 [zh]
 • 厨子 εκφώνηση 厨子 [zh]
 • 慈姑 εκφώνηση 慈姑 [zh]
 • 抽屉 εκφώνηση 抽屉 [zh]
 • 揣摸 εκφώνηση 揣摸 [zh]
 • 春上 εκφώνηση 春上 [zh]
 • 椽子 εκφώνηση 椽子 [yue]
 • 炊帚 εκφώνηση 炊帚 [zh]
 • 瓷实 εκφώνηση 瓷实 [zh]
 • 畜类 εκφώνηση 畜类 [zh]
 • 稠糊 εκφώνηση 稠糊 [zh]
 • 窗子 εκφώνηση 窗子 [nan]
 • 粗拉 εκφώνηση 粗拉 [zh]
 • 锄头 εκφώνηση 锄头 [zh]
 • 锤子 εκφώνηση 锤子 [zh]
 • 除了 εκφώνηση 除了 [zh]
 • 池子 εκφώνηση 池子 [zh]
 • 虫子 εκφώνηση 虫子 [zh]
 • 册子 εκφώνηση 册子 [zh]
 • 厂子 εκφώνηση 厂子 [zh]
 • 嗔着 εκφώνηση 嗔着 [zh]
 • 差事 εκφώνηση 差事 [zh]
 • 掺和 εκφώνηση 掺和 [zh]
 • 柴火 εκφώνηση 柴火 [zh]
 • 槽坊 εκφώνηση 槽坊 [zh]
 • 猜摸 εκφώνηση 猜摸 [zh]
 • 称呼 εκφώνηση 称呼 [zh]
 • 缠磨 εκφώνηση 缠磨 [zh]
 • 苍蝇 εκφώνηση 苍蝇 [wuu]
 • 裁缝 εκφώνηση 裁缝 [zh]
 • 财主 εκφώνηση 财主 [zh]
 • 踩咕 εκφώνηση 踩咕 [zh]
 • 车子 εκφώνηση 车子 [wuu]
 • 长处 εκφώνηση 长处 [zh]
 • 颤悠 εκφώνηση 颤悠 [zh]