Κατηγορία:

两字轻声词

Εγγραφείτε στις προφορές στα 两字轻声词

 • 揣摸 εκφώνηση 揣摸 [zh]
 • 鼓捣 εκφώνηση 鼓捣 [zh]
 • 单子 εκφώνηση 单子 [zh]
 • 胳肢 εκφώνηση 胳肢 [zh]
 • 起开 εκφώνηση 起开 [zh]
 • 厚实 εκφώνηση 厚实 [zh]
 • 皇历 εκφώνηση 皇历 [zh]
 • 车子 εκφώνηση 车子 [wuu]
 • 骨碌 εκφώνηση 骨碌 [zh]
 • 估摸 εκφώνηση 估摸 [zh]
 • 服侍 εκφώνηση 服侍 [zh]
 • 褡裢 εκφώνηση 褡裢 [zh]
 • 使得 εκφώνηση 使得 [zh]
 • 贫气 εκφώνηση 贫气 [zh]
 • 敢情 εκφώνηση 敢情 [zh]
 • 粗拉 εκφώνηση 粗拉 [zh]
 • 毛躁 εκφώνηση 毛躁 [zh]
 • 灵透 εκφώνηση 灵透 [zh]
 • 谷子 εκφώνηση 谷子 [zh]
 • 道士 εκφώνηση 道士 [zh]
 • 嘟哝 εκφώνηση 嘟哝 [zh]
 • 麻利 εκφώνηση 麻利 [zh]
 • 亏空 εκφώνηση 亏空 [zh]
 • 锡匠 εκφώνηση 锡匠 [zh]
 • 陪送 εκφώνηση 陪送 [zh]
 • 嚏喷 εκφώνηση 嚏喷 [zh]
 • 宽绰 εκφώνηση 宽绰 [zh]
 • 里头 εκφώνηση 里头 [zh]
 • 褥子 εκφώνηση 褥子 [zh]
 • 泼辣 εκφώνηση 泼辣 [zh]
 • 唧哝 εκφώνηση 唧哝 [zh]
 • 榫头 εκφώνηση 榫头 [zh]
 • 凳子 εκφώνηση 凳子 [zh]
 • 浪头 εκφώνηση 浪头 [zh]
 • 近乎 εκφώνηση 近乎 [zh]
 • 实落 εκφώνηση 实落 [zh]
 • 卖弄 εκφώνηση 卖弄 [zh]
 • 垫子 εκφώνηση 垫子 [zh]
 • 席子 εκφώνηση 席子 [gan]
 • 笼嘴 εκφώνηση 笼嘴 [zh]
 • 陪房 εκφώνηση 陪房 [zh]
 • 苦处 εκφώνηση 苦处 [zh]
 • 干巴 εκφώνηση 干巴 [zh]
 • 搭腰 εκφώνηση 搭腰 [zh]
 • 救应 εκφώνηση 救应 [zh]
 • 弓子 εκφώνηση 弓子 [zh]
 • 杠杠 εκφώνηση 杠杠 [zh]
 • 机灵 εκφώνηση 机灵 [zh]
 • 脑子 εκφώνηση 脑子 [zh]
 • 瘤子 εκφώνηση 瘤子 [zh]
 • 激灵 εκφώνηση 激灵 [zh]
 • 痢疾 εκφώνηση 痢疾 [zh]
 • 叫唤 εκφώνηση 叫唤 [zh]
 • 妹夫 εκφώνηση 妹夫 [zh]
 • 兴头 εκφώνηση 兴头 [zh]
 • 活计 εκφώνηση 活计 [zh]
 • 呱嗒 εκφώνηση 呱嗒 [zh]
 • 铜匠 εκφώνηση 铜匠 [zh]
 • 卡子 εκφώνηση 卡子 [zh]
 • 忌妒 εκφώνηση 忌妒 [zh]
 • 颤悠 εκφώνηση 颤悠 [zh]
 • 王爷 εκφώνηση 王爷 [zh]
 • 佛爷 εκφώνηση 佛爷 [zh]
 • 虱子 εκφώνηση 虱子 [zh]
 • 飘悠 εκφώνηση 飘悠 [zh]
 • 鲜亮 εκφώνηση 鲜亮 [zh]
 • 撮合 εκφώνηση 撮合 [zh]
 • 勾搭 εκφώνηση 勾搭 [zh]
 • 来得 εκφώνηση 来得 [zh]
 • 盖头 εκφώνηση 盖头 [zh]
 • 褂子 εκφώνηση 褂子 [gan]
 • 嗓子 εκφώνηση 嗓子 [zh]
 • 妃子 εκφώνηση 妃子 [zh]
 • 老实 εκφώνηση 老实 [wuu]
 • 厨子 εκφώνηση 厨子 [zh]
 • 动静 εκφώνηση 动静 [zh]
 • 磕打 εκφώνηση 磕打 [zh]
 • 猜摸 εκφώνηση 猜摸 [zh]
 • 絮烦 εκφώνηση 絮烦 [zh]
 • 少爷 εκφώνηση 少爷 [zh]
 • 排揎 εκφώνηση 排揎 [zh]
 • 踢蹬 εκφώνηση 踢蹬 [zh]
 • 气性 εκφώνηση 气性 [zh]
 • 细挑 εκφώνηση 细挑 [zh]
 • 平正 εκφώνηση 平正 [zh]
 • 畜类 εκφώνηση 畜类 [zh]
 • 乜斜 εκφώνηση 乜斜 [zh]
 • 胳臂 εκφώνηση 胳臂 [zh]
 • 帘子 εκφώνηση 帘子 [zh]
 • 见识 εκφώνηση 见识 [wuu]
 • 念叨 εκφώνηση 念叨 [zh]
 • 盘缠 εκφώνηση 盘缠 [zh]
 • 亮堂 εκφώνηση 亮堂 [zh]
 • 槽坊 εκφώνηση 槽坊 [zh]
 • 麸子 εκφώνηση 麸子 [zh]
 • 锅饼 εκφώνηση 锅饼 [zh]
 • 皮匠 εκφώνηση 皮匠 [zh]
 • 姑父 εκφώνηση 姑父 [zh]
 • 麻秸 εκφώνηση 麻秸 [zh]
 • 提溜 εκφώνηση 提溜 [zh]