Κατηγορία:

中国, 唐朝,诗人,poet

Εγγραφείτε στις προφορές στα 中国, 唐朝,诗人,poet

 • 司空曙 εκφώνηση 司空曙 [zh]
 • 张旭 εκφώνηση 张旭 [zh]
 • 杜牧 εκφώνηση 杜牧 [zh]
 • 常建 εκφώνηση 常建 [zh]
 • 王昌龄 εκφώνηση 王昌龄 [zh]
 • 贺知章 εκφώνηση 贺知章 [zh]
 • 宋之问 εκφώνηση 宋之问 [zh]
 • 韦应物 εκφώνηση 韦应物 [zh]
 • 缪氏子 εκφώνηση 缪氏子 [zh]
 • 李端 εκφώνηση 李端 [zh]
 • 令狐楚 εκφώνηση 令狐楚 [zh]
 • 王勃 εκφώνηση 王勃 [zh]
 • 卢纶 εκφώνηση 卢纶 [zh]
 • 王之涣 εκφώνηση 王之涣 [zh]
 • 刘驾 εκφώνηση 刘驾 [zh]
 • 刘采春 εκφώνηση 刘采春 [zh]
 • 张籍 εκφώνηση 张籍 [zh]
 • 高适 εκφώνηση 高适 [zh]
 • 李益 εκφώνηση 李益 [zh]
 • 王湾 εκφώνηση 王湾 [zh]
 • 戴叔伦 εκφώνηση 戴叔伦 [zh]
 • 陈子昂 εκφώνηση 陈子昂 [zh]
 • 戎昱 εκφώνηση 戎昱 [zh]
 • 施肩吾 εκφώνηση 施肩吾 [zh]
 • 杨炯 εκφώνηση 杨炯 [zh]
 • 裴迪 εκφώνηση 裴迪 [zh]
 • 钱起 εκφώνηση 钱起 [zh]
 • 沈如筠 εκφώνηση 沈如筠 [zh]
 • 韩翃 εκφώνηση 韩翃 [zh]
 • 胡令能 εκφώνηση 胡令能 [zh]
 • 储光羲 εκφώνηση 储光羲 [zh]
 • 李华 εκφώνηση 李华 [zh]
 • 于良史 εκφώνηση 于良史 [zh]
 • 武元衡 εκφώνηση 武元衡 [zh]
 • 王绩 εκφώνηση 王绩 [zh]
 • 李峤 εκφώνηση 李峤 [zh]
 • 崔护 εκφώνηση 崔护 [zh]
 • 张九龄 εκφώνηση 张九龄 [zh]
 • 皎然 εκφώνηση 皎然 [zh]
 • 刘长卿 εκφώνηση 刘长卿 [zh]
 • 张祜 εκφώνηση 张祜 [zh]
 • 刘方平 εκφώνηση 刘方平 [zh]
 • 张继 εκφώνηση 张继 [zh]
 • 王翰 εκφώνηση 王翰 [zh]
 • 虞世南 εκφώνηση 虞世南 [wuu]
 • 张谓 εκφώνηση 张谓 [zh]
 • 祖咏 εκφώνηση 祖咏 [zh]
 • 苏味道 εκφώνηση 苏味道 [zh]
 • 崔国辅 εκφώνηση 崔国辅 [zh]
 • 杨巨源 εκφώνηση 杨巨源 [zh]
 • 郎士元 εκφώνηση 郎士元 [zh]
 • 백거이 εκφώνηση 백거이 [ko]
 • 张敬忠 εκφώνηση 张敬忠 [zh]
 • 두보 εκφώνηση 두보 [ko]
 • 崔颢 εκφώνηση 崔颢 [zh]
 • 綦毋潜 εκφώνηση 綦毋潜 [zh]
 • 잠삼 εκφώνηση 잠삼 [ko]
 • 张说 εκφώνηση 张说 [zh]
 • 于鹄 εκφώνηση 于鹄 [zh]
 • 骆宾王 εκφώνηση 骆宾王 [zh]